Historie (temná) izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – VIII.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku temná – stříkané polyuretany – první díl – bez UV ochrany, resp. hydroizolace na povrchu.

 

V následujícím článku jsem použil velmi, velmi staré dokumenty z počátku 90. let, kdy se používaly stříkané polyuretany velmi primitivního stavu.

Anotace:

Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková.

Sprayed polyurethanes even after addition of sprayed singl ply, are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie auch nach dem Aufsprühen von Flüsigabdichtung, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant.

 

Od začátku devadesátých let se na našem trhu vyskytovaly stříkané polyuretany. Počátky byly naprosto strašlivé, což právě dokumentují fotografie uvedené v tomto článku.

Základní filosofie u stříkaných polyuretanů bylo použití materiálu, u kterého by bylo možné (marně) očekávat, že bude fungovat jako teplená izolace a současně i jako vodotěsná izolace.

Je nutné konstatovat, že polyuretanové stavební materiály jsou v mnohých oblastech stavebnictví mimořádně důležité. Nicméně se v této oblasti to moc nefunguje. Je zejména v důsledku souběhu namáhání, kde neexistuje univerzalita.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na stříkané polyuretany, které nejsou odolnéí proti UV záření a nejsou ani opatřné jakoukoliv vrstvou, která by byla tomuto namáhání odolná

Obr. č.  2 – Detail povrchu střešního pláště ze stříkaných polyuretanových pěn, bez jakékoliv UV ochrany

 

Ve velmi krátké době došlo k absolutní degradaci tohoto materiálu. Samozřejmě, že v tomto okamžiku nelze očekávat, že tato vrstva bude plnit svoje funkce – tj. zejména vodotěsnost, ale i o dalších funkcích lze s úspěchem pochybovat.