Stavitelství Kambodže – „lego“ a falešné klenby

/autor: /

Stavitelství v Kambodži v době vrcholného vývoje khmerské říše bylo na velmi vysoké úrovni. Mezi 9–10. stoletím přešlo od cihelných konstrukcí (které patří k ranějšímu období), k používání bloků lateritů, které byly pak následně obkládány pískovcem. Ten je následně bohatě zdoben basreliéfy – samozřejmě v místech, která jsou k tomu určena – zejména pak svislé konstrukce, které tvoří mnohdy galerie dokumentující dějinné, ale i každodenní události ze života tehdejší společnosti.

Na prakticky všech templech tohoto dějinného období je možné najít principy falešných kleneb, které zároveň tvoří šikmý střešní plášť doplněný masivním odvodněním pomocí masivních kanálků. Takže se dá říci, že vodotěsnost je zajištěna kvalitním a rychlým odvodněním ploch, které jsou vystaveny srážkám. 

Celé konstrukční řešení je mimořádně sofistikované, založené na principech „pero –  drážka“, dovedené do velké dokonalosti. Zámkové spoje se vyskytují všude a umožňují velmi lehkou rekonstrukci těchto staveb. Jako základní materiál je použit pískovec, který lze velmi jednoduše a velmi přesně opracovat do patřičných tvarů, které pak zajišťují, ve smontovaném stavu, stabilitu stavebních konstrukcí. 

Kamenné stavitelství bylo pouze pro náboženské a veřejné objekty. Obytné budovy byly zásadně dřevěné, které do dnešních dnů samozřejmě nevydržely. Protože tradice bytových staveb ze dřeva je v Kambodži až do dnešních dnů, nebyla tendence k druhotnému užívání stavebního materiálu. Tedy zde vše, co spadlo, zůstalo na místě a je možné to znovu použít, resp. sestavit.  Dokonce takovéto tendence již v Kambodži jsou, a to zejména v oblasti památek Angor Thomu.

Na následujícím obrázku je nakreslen princip falešné klenby a princip skládání jednotlivých konstrukčních prvků. 

____________________________

Bas-reliéf (nízký, plochý reliéf), kde se motiv od pozadí neodděluje. 

obr1-kambodza.jpg

Obr. 1 – Princip „LEGA“, resp. základní technické řešení kleneb – zde jsou typické klenby falešné 

obr.2-kambodza.jpg

Obr. 2 – Příklad stavebnice s odpovídajícími „LEGO“ spoji – Baphoun – Angor Thom
obr.3-kambodza.jpg

Obr. 3 – Baphoun – konstrukční řešení obalové chodby

Veškeré galerie kolem templů byly zastřešeny, zaklenuty – technicky velmi jednoduše, je to skládačka, kterou lze velmi jednoduše doplnit. 

obr.4.jpg

Obr. 4 – Baphoun – konstrukční řešení obalové chodbyobr.5-kambodza.jpg

Obr. 5 – Baphoun – konstrukční řešení obalové chodbyobr.6-kambodza.jpg


Obr. 6 – Chybějící štít obvodové chodby templu Baphoun (pouze ilustrační foto)