Nové normy 08/13

/autor: /

Dne 8. srpna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/13) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září
2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 15243 (12 7027)
kat.č. 93580
Větrání
budov – Výpočet teplot v místnostech, tepelné zátěže a energie pro budovy s
klimatizačními systémy
Vydání: Srpen 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 15243 (12 7027) Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti,
tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy; Vyhlášena: Leden
2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13984 (72 7613)
kat.č.
93419
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové parozábrany –
Definice a charakteristiky
Vydání: Srpen 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 13984 (72 7613) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové
parozábrany – Definice
a charakteristiky; Vydání: Květen 2005
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12428 (74 7025)
kat.č. 93355
Vrata – Součinitel
prostupu tepla – Požadavky na výpočet
Vydání: Srpen 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 12428 (74 7025) Vrata – Součinitel prostupu tepla – Požadavky na
výpočet; Vydání: Srpen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO
ČSN

ČSN EN 13381-4 (73 0858)
kat.č. 93488
Zkušební
metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 4:
Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky+); EN 13381-4:2013
Platí
od 2013-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P ENV 13381-4 (73 0858)
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků
– Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků; Vyhlášena: Březen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13381-8 (73 0858)
kat.č. 93487
Zkušební
metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 8:
Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky+); EN
13381-8:2013

Platí od 2013-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN
EN 13381-8 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti
konstrukčních prvků – Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky;
Vydání: Říjen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník
ÚNMZ