Konference se blíží

/autor: /
Již v nedávné minulosti jsme informovali o tématu následující konference – Izolace 2017. Toto téma je aktuální a neustále se objevují nové oblasti, které je nutné řešit. Od jednotlivých materiálů až po provádění. Samozřejmě, že i předpisy se neustále němí, nebo někdy nemění, no prostě neustálý pohyb kola izolačních dějin.

Takže jedním významným tématem konference bude provádění. Zkušenosti, které v současné době máme, je nutné prezentovat, protože provádění stavební prací se nám jeví jako velmi významné téma, které pronásleduje generální dodavatele, ale i všechny ostatní, kteří pak jsou dotčení nefunkčností hydroizolačních systémů.

V současné době v České republice neexistuje učební obor izolatér – většina pracovníků v této oblasti jsou samouci, ale ani nemají možnost se nikde řádně vzdělávat. Již v současné době je velký nedostatek kvalitních pracovníků této profese a očekávám, že do krátké budoucnosti to bude velký problém.

Druhým významným tématem bude kvalita hydroizolačních materiálů, ale nejen jich a to z hlediska moderní defektoskopie, ale zejména z hlediska životnosti. V této oblasti se vyskytují právní otázky, které jsou velmi důležité, ale zejména nové technologie, které lze využívat. Například i o důslednější využití mikroskopů a jejich moderních variant, které umožňují získat obrazový materiál, který jasně zjistí vady a poruchy hydroizolačních materiálů, ale samozřejmě i dalších stavebních hmot.

V současné době v České republice neexistuje účinná prevence hydroizolačních materiálů, kde by se v čase sledovala jejich životaschopnost nebo naopak by se v čase hledali patologické jevy degradující jejich funkčnost a životnost.

Příkladem prací, které budou součástí příspěvků na konferenci, je následující fotografie. Příklad porušení hydroizolační fólie mPVC. Jednak se jedná o porušení vnějšího povrchu, který vykazuje výrazné stárnutí (po třech letech expozice na střešním plášti) a degradaci povrchové vrstvy fólie, která by měla být UV stabilizovaná, ale též o poškození fólie kroupami, protože takto zestárlá fólie neměla dostatečnou odolnost proti dopadu krup.

Tato problematiky je vytržena z kontextu a ukazuje jen příklad situace a není ji možné spojovat s žádnými konkrétními údaji, kromě toho, že tato fólie je typický příklad šmejdu.

o1.png

Obr. č. 1 – Mikrofotografie polodokonalé trhliny ve fólii z mPVC

Protože nikdy nic není definitivní a můžeme náš program ještě modifikovat, prosíme, ctěné čtenáře, aby se zamysleli nad tím, co by je zajímalo. Nabízíme místo pro přednášky – odborné, nabízíme místo pro diskusi na téma ploché střechy a vše co s tím souvisí.