Hydroizolační stěrky v interiéru, část II.

/autor: /

Doporučené provedení hydroizolací pro jednotlivé třídy zatížení:


Třída zatížení vlhkostí I (FBK I)


Bytová koupelna


Spárování obkladu bez ohledu  na druh spárovací hmoty není klasifikováno jako vodotěsné, tzn. že i v bytových koupelnách je nutno dbát na provedení hydroizolace i pod sprchovou vaničkou a vanou (viz. skica vpravo) za účelem ochrany podkladní konstrukce před provlhnutím.


Nejdůležitější kritéria pro FBK I podle Směrnice ZDB: • zatížení občasné a krátkodobé proudící vodou
 • stékající voda je zachycována do sprchové vaničky nebo vany, tj. není odváděna podlahovou vpustí
   

+ vhodné podklady: • beton
 • cementový potěr
 • litý asfalt
 • anhydritový potěr
 • sádrokartonová deska
 • extrudovaný polystyren
 • zdivo (vyspárované)
 • vápenocementová a cementová omítka
 • stavební sádrové desky
 • starý, nosný keramický obklad       

– nevhodné podklady • dřevěné hmoty
   

 


 


 


 


 


Třída zatížení vlhkostí II (FBK II)
DIBT: zatížení povrchu A1/A2 (Bk A1/A2)


Veřejné sanitární prostory/   hromadné sprchy


Při projektování sanitárních buněk bez koupelnových van nebo sprchových vaniček je nutno mimo níže uvedených kritérií dbát na výběr vhodné podlahové vpusti s odpovídajícími možnostmi napojení stěrkové hydroizolace.
Nejdůležitější kritéria pro FBK II podle směrnice ZDB a podle DIBT – Bk A1/A2:  • dlouhodobé až stálé zatížení proudící vodou
 • sanitární buňky s podlahovými vpustmi (žádné vany nebo sprchové vaničky)

+ vhodné podklady: • beton
 • cementový potěr
 • litý asfalt
 • extrudovaný polystyren
 • zdivo
 • vápenocementové a cementové omítky
 • stávající nosný obklad

– nevhodné podklady: • stavební hmoty s obsahem sádry                  
 • anhydritové potěry                                       
 • dřevěné konstrukce

                                     


Autor: Ing. Josef Pluhař, Sopro CZ s.r.o.