Posouzení spodní stavby panelového objektu z hlediska stavební tepelné techniky

/autor: /

V dnešní době narůstajících cen energií se začínají klást čím dál tím větší požadavky na omezení úniku tepla z objektu. Jednou z možností omezení ztrát tepla je dodatečná tepelná izolace objektu, což nezávisí pouze na volbě druhu izolačního materiálu, ale také na řešení specifických detailů stavby.


Tento příspěvek se zaměřuje na řešení detailů spodní stavby montovaných objektů bytové výstavby, soustavy BP-70 z vnější
strany. Pojednává o rozdílech průběhů teplot a parciálních tlaků vodní páry při různých variantách tepelné izolace základových konstrukcí a suterénní části panelového objektu. Posuzování vybraných detailů je prováděno porovnáním
výsledků tepelně-technického posouzení konstrukcí namodelovaných v počítačovém software Area 2007.


>> Celý článek si stáhněte v PDF (3,9 MB)