Izolace jsou extrémní sport

/autor: /, ,

Když je něco extrémní, tak to znamená, že jde o akt dohnaný do krajnosti. Dělat střechy, resp. balkóny, bez izolace, jsou také činy extrémní. A můžete se rozhodnout, zda z hlediska odvahy nebo hlouposti. Že se to nemůže stát? Jeden z příkladů je na následujících obrázcích.

Celkový pohled na tekoucí balkón

Detail velmi tekoucího balkónu a důsledky

Na obrázcích je balkón, který je bez jakéhokoliv izolačního systému, chránícího konstrukci před klimatickými jevy – zejména před zatékáním. Chybí izolace a chybí i klempířské prvky, které by lemovaly balkón. Není tam prostě nic. Důsledky jsou jasně patrné – dramatické výluhy z konstrukčního betonu, který není nijak chráněn před vodou.