Kondenzace kontra zatékání, část III.

/autor: /, ,

V další části článku si ukážeme na obrázcích kondenzaci vody na stavebních konstrukcích.

4. Kondenzace vody na stavebních konstrukcích:


Obr. č. 6 – typický příklad kondenzace na tepelném mostu, a to i s doprovodnou plísní

Obr. č. 7 – ukázkový příklad kondenzace v koutě obytné místnosti v důsledku tepelného mostu

Obr. č. 8 – tepelný most v koutu místnosti – při absenci dostatečného zateplení může plesnivět i tímto způsobem

Obr. č. 9 – vnější kout je dalším oblíbeným místem tepelných mostů

Obr. č. 10 – kondenzace u špatně osazených oken v šikmé střeše

Obr. č. 11 – Termovize předcházejících oken, kde jsou jasně patrné tepelné mosty.

Tedy v létě kondenzace nevzniká, protože teplota exteriéru je výrazně větší než u stavebních konstrukcí. Tedy není zde místo, kde by mohlo kondenzovat.

Obr. č. 12 – U ostění oken může jak zatékat, tak kondenzovat voda.

Na výše uvedených obrázcích je ostění problémových oken, kde je jednak patrné zatékání, což jsou mokré fleky kolem parapetu, ale též kondenzace, která je v oblasti návaznosti na rámy oken. Toto je jeden případ, kde se zatékání a kondenzace mohou překrývat.

Obr. č. 13 – plíseň kolem oken

Osazení oken, a to ve všech směrech, je velmi rizikové, když se nerespektuje tepelná technika a neřeší se tepelné mosty. Pak dochází k masivní kondenzaci i v nadpraží oken, která pak přechází v plíseň, tak jak je ukázáno na výše uvedeném obrázku.

Obr. č. 14 – kondenzace na tepelných mostech – tedy tam kde je oslabena tepelná izolace

Obr. č. 15 – detail předchozího – kdy kondenzace kopíruje tepelný most, okraje jsou pravidelné (relativně) a na povrchu se objevuje plíseň