Stromy na střechách

/autor: /,

Dekorativní, neúmyslné a naprosto krásné.
Městečko Nerežišča na ostrově Brač v Chorvatsku

Obr. č. 1 – Celkový pohled na kapli ze 16. stol. Strom na střeše apsidy tak starý není.

Stromy na střechách jsou již docela obvyklé, zejména na vegetačních, kdy se nemusíme omezovat jen na mechy a rozchodníky u extenzivních střech, nebo na kytičky, resp. keře, na střeše může růst prakticky vše, co si vymyslíme. Musí to však být uměřené a je nutné provést speciální opatření, aby se vegetaci na střeš dařilo. Zejména ploché vegetační střechy jsou již zcela obvyklé.
U šikmých střech to tak již obvyklé není. Zejména, když střecha se stromem se nenachází v Norsku, ale v Chorvatsku.

Na následujících obrázcích je krásný příklad „vegetační“ střechy po Chorvatsku. Tj. solitérní borovice černá na apsidě kaple/kostelíka sv. Petra a Pavla (z roku 1413) ve středu městečku Nerežišča na ostrově Brač.

Odhad stáří této borovice je 150 – 200 let, tedy na střeše se v klimatickém podnebí Chorvatska vyskytuje opravdu dlouho. Jedná se o příklad využití hydroakumulační střechy pro účely vegetace. V hydroakumulační střeše, kde dominantní princip řešení je, že se srážková voda absorbuje v zásypu, v tomto případě klenby a pak postupně uvolňuje. V tomto případě ještě navíc živí krásnou borovici.

Obr. č. 2 – pohled na kapli a apsidu, včetně dekorativní borovice na krytině

Obr. č. 3 – pohled na kapli a apsidu, včetně dekorativní borovice na krytině

Obr. č. 4 – pevně zakořeněná borovice do kamenné krytiny

Obr. č. 5 – pevně zakořeněná borovice do kamenné krytiny

Na následujícím obrázku je patrná apsida kaple z interiéru. Je patrné, že kořeny neprorostly do interiéru, pře to je borovice na této šikmé střeše naprosto stabilní.
Nicméně v českých případech, tj. v našich klimatických podmínkách, se na šikmých střechách vyskytují spíše břízy, které se však chovají daleko brutálněji než tato borovice, která je mimořádně dekorativní.
Samozřejmě u nás se hydroakumulační střechy dobrovolně nevyskytují, tedy nemůžeme očekávat podobné úkazy, které by neměly destruktivní vliv na střešní plášť, který tomu není přizpůsoben, tak jako v tomto případě.
Je to výhoda jižních krajů, kde je možné očekávat využívat principy hydroakumulačních střech, včetně šikmých.

Obr. č. 6 – Pohled na apsidu z interiéru, kde není patrné žádné prorůstání kořenů.