Nové normy 08/2020

/autor: /,

Dne 7. srpna 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2020.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 7779 (01 1652)
kat.č. 510424
Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními
informační technologie a telekomunikací; (idt ISO 7779:2018); Vydání: Srpen 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7779 (01 1652) Akustika – Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací; Vyhlášena: Srpen 2019

ČSN EN 16798-1 (12 7027)
kat.č. 510657
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry
vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov
s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky –
Modul M1-6; Vydání: Srpen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16798-1 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky – Modul M1-6;
Vyhlášena: Leden 2020

ČSN EN ISO 9053-1 (73 0502)
kat.č. 510643
Akustika – Určení odporu proti proudění vzduchu – Část 1: Metoda statického
proudění vzduchu; (idt ISO 9053-1:2018); Vydání: Srpen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9053-1 (73 0502) Akustika – Stanovení odporu proti proudění vzduchu – Část 1: Metoda statického
proudění vzduchu; Vyhlášena: Září 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13823 (73 0881)
kat.č. 510590
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě
podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu;
EN 13823:2020; Platí od 2020-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13823+A1 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu; Vydání: Květen 2018