Kondenzace kontra zatékání, část V.

/autor: /, , ,

V pátém díle článku vám přiblížíme kondenzaci ve vzduchové mezeře (nevětrané).

6. Kondenzace ve vzduchové mezeře (nevětrané)

Střechy dvouplášťové musí být větrané, když toto větrání je nedostatečné nebo neexistuje vůbec, vzniká stavební porucha kondenzačního charakteru tak, jak je uvedeno na následujících obrázcích.

Obr. č. 24 – kondenzace na chladném povrchu plechové krytiny, největší množství kondenzátu je v oblasti odvětrávacího komínku

Obr. č. 25 – kondenzace v neprovětrávané vzduchové mezeře

Obr. č. 26 – kondenzace v neprovětrávané vzduchové mezeře

Obr. č. 27 – kondenzace v neprovětrávané vzduchové mezeře – tato střecha byla umístěna přímo nad bazénovou halou

Na obrázku č. 23 je kondenzace ve vzduchové mezeře, kde ještě navíc je nosná konstrukce druhého pláště ze dřeva. Při nedostatečném větrání a dotaci vlhkosti z interiéru je to mimořádně riziková konstrukce, která záhy podlehne dřevokazným houbám, včetně dřevomorky.

Na Obr. č. 27 a 28 je tepelná izolace položená na zateplený pohled. Nad touto konstrukcí je šikmá střecha, ale bez jakéhokoliv odvětrávání. Tj. vlhkost, která pronikne zatepleným podhledem, zkondenzuje na chladném vnějším plášti, resp. na chladném povrchu krytiny a steče do tepelné izolace.

Obr. č. 28 – Kondenzace v podstřeší, kde jako strop posledního podlaží je zateplený podhled.

Obr. č. 29 – Kondenzace v podstřeší, kde jako strop posledního podlaží je zateplený podhled.