Pozvánka na seminář – Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb

/autor: /, ,

Společnost pro technologii ochrany památek  – STOP, ve spolupráci s NPÚ pořádá dne 24. 9. v Přednáškové aule domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1 seminář na téma „Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb“.

Seminář představí vhled do problematiky povrchových úprav dřeva v kontextu historie, současné praxe a možného budoucího vývoje. Tématu byly věnovány některé minulé semináře STOP, zaměřené na historické úpravy dřeva, retardační nátěry nebo prostředky proti plísním. Do oblasti povrchových úprav dřeva řadíme látky, které mění nebo dotvářejí estetický vjem, nebo – a to je časté u dřevěných konstrukcí staveb – látky, které mají ochranný charakter, např. proti ohni, proti abiotické nebo biotické degradaci. Potřeba ochranného charakteru se mění a řídí normativem, přičemž u památkových objektů je nutné mít na paměti také aspekt zachování památkové hodnoty bez její zjevné změny. V příspěvcích jsou zachyceny různé možnosti použití ochranných látek a konkrétní realizace.

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.

Program semináře
09:00-09:30 Registrace účastníků
09:30 Úvodní slovo
Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav
09:45 Povrch dřevěných výplní v 19. a 20. století a chyby při obnově jejich barevnosti
PhDr. Ladislav Špaček, emeritní pracovník NPÚ, ÚOP v Praze
10:20 Praktické zkušenosti se současnými povrchovými úpravami dřevěných prvků z pozice akreditované zkušebny
Ing. Anna Součková, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
10:55 Intumescentní protipožární nátěry na dřevo
Ing. Lenka Kozinová, STACHEMA CZ s.r.o.
11:30 Přestávka, diskuze, káva, občerstvení, prodej publikací STOPu
12:00 Úpadek řemesla v památkové péči
Luděk Dvořák, Valašské muzeum v přírodě
12:35 Impregnace dřeva proti škůdcům – od prevence k sanaci
Ing. Jaroslav Strnadel, Ph.D., Bochemie wood care, s.r.o.
13:10 Dřevo a jeho schopnost propouštět kapaliny
Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, Thermo Sanace s.r.o.
13:45 Diskuze
Poznámka: Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře.

Více informací včetně registrace najdete zde.