Konference Defekty budov již poosmé

/autor: /
Ve dnech 24. a 25. listopadu 2016 proběhl v prostorách auly Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích již 8. ročník mezinárodní vědecké konference Defekty budov, jehož odborným garantem byla prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Konferenci pořádala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Hlavním mediálním partnerem konference byl časopis Střechy-Fasády-Izolace. Zazněla zde řada velmi zajímavých příspěvků v tématických blocích:
  • – Statika a dynamika budov.
  • – Stavební materiály.
  • – Navrhování budov.
Jednotlivými bloky vždy prováděla dvojice moderátorů, první zastupující VŠTE a druhý byl odborník z praxe. Bloky moderovali Doc. Dr. Luboš Podolka, Ing. Ivo Petrášek, Ing. Jan Plachý, Ph.D., Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Vladimír Nývlt, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. a Ing. Jan Klečka. Účast na konferenci ukázala zájem široké odborné veřejnosti o tuto problematiku.

o1.png
Ilustarční foto (zdroj autor)