Konference Izolace 2008

/autor: /

Dne 24. ledna se konal již devátý ročník konference IZOLACE 2008 pořádaný společností A.W.A.L. s.r.o.. Letos přinesl oproti létům minulým několik změn i nových nápadů. Konference byla letos pouze jednodenní záležitostí, což jí však nijak neubralo na zajímavosti a její podtitul „ Izolace v praxi od projektu k realizaci“ přilákal na 180 účastníků z řad projektantů, architektů i realizačních firem.
 Změnilo se i místo konání. Letos poprvé byla konference uspořádána společně s výstavou Střechy Praha a to ve Veletržním paláci na pražském Výstavišti. Každý účastník měl tedy jako bonus možnost volného vstupu na tuto výstavu a to po celé tři dny jejího konání a zhlédnout tak prezentace všech vystavovatelů.
 Tématicky byl celý program rozdělen do pěti bloků, z nichž každý měl svého odborného garanta. Po úvodním slovu, kterým konferenci zahájil Ing. Marek Novotný, se ujal slova doc. Ing. František Kulhánek CSc., který uvedl blok zabývající se současnou platnou legislativou a postřehy z nového stavebního zákona.
 Po přestávce na kávu a občerstvení přišel na řadu blok přednášek týkající se plochých i šikmých střešních plášťů, základními principy jejich návrhu, ale třeba i jejich historickým vývojem.
 Ještě než se posluchači přesunuli na oběd, který byl připraven v předsálí formou rautu, měli možnost vyslechnout si zajímavou přednášku na téma požární bezpečnosti staveb od plk. Ing. Zdeňka Hoška.
 Odpolední část konference zahájil Dr. Ing. Leoš Červenka svým blokem přednášek zabývajících se problematikou kontaktních zateplovacích systémů, jejich vývojem, netradičními tepelnými izolacemi či modernizací balkónů a lodžií.
 Poslední tématický celek dne byl orientován na oblast spodních staveb objektů. Pod vedením odborného garanta Ing. Marka Novotného bylo možno vyslechnout přednášky zaměřené na systémy vodotěsných izolací spodních staveb, jejich problémové konstrukční detaily, ale i poruchy, jejich eliminaci a základní přístupy k řešení sanací spodních staveb.
 Na závěrečnou přednášku pak navazoval společenský večer spojený s pohoštěním, kde si každý jistě našel i prostor pro přátelské debaty nejen na pracovní téma.
 Závěrem lze říci, že letošní ročník konference IZOLACE 2008 byl jistě velmi příjemným i přínosným setkáním pro všechny zúčastněné.
 Pro ty z vás, kteří s námi letos nemohli toto setkání sdílet, budou všechny prezentované příspěvky postupně zveřejněny na internetovém portále www.izolace.cz .  Zároveň se s vámi těšíme na viděnou na příštím jubilejním 10. ročníku konference IZOLACE 2009, která bude tentokrát s podtitulem „Stavební fyzika v praxi“ a zabývat se budeme především akustikou, tepelnou technikou, denním osvětlením či prosluněním budov, kontrolou projektů nebo platnou legislativou a čas bude vyhrazen i pro část soudního znalectví.