Pozvánka na 1. vzdělávací konferenci o návrhu kotvení dle metodiky ETAG

/autor: /


Společnost Tremco illbruck s.r.o. si Vás dovolujeme  tímto pozvat na 1. vzdělávací konferenci o návrhu kotvení


dle metodiky ETAG.


Hlavním přednášejícím bude Dipl.Ing. Peter Schmidt ze společnosti MKT.


Odborným garantem bude Prof.Ing. František Wald, CSc..


Konference se koná 7.února 2008, od 9:00 hodin v Hotelu Olšanka v Praze, kontakt tereza.hajna@tremco.illbruck.com.


 


Navrhování kotevní techniky dle ETAG 001 Annex C


Metodika ETAG 001 Annex C poskytuje vysoce sofistikovaný návrhový koncept, který umožňuje získat optimální výkon kotev a současně výběr ekonomického řešení. Tato návrhová metoda rozlišuje mezi různými směry zatížení – tah, střih , kombinované zatížení tahem a střihem a také následující módy selhání :


Zatížení v tahu:


– porušení oceli
– porušení betonu
– vytržení z podkladu
– rozlomení


Zatížení ve střihu:


– porušení oceli
– porušení hrany betonu
– vypáčení


Návrhové zatížení je kalkulováno pro každý mód selhání s ohledem na všechny ovlivňující parametry, jako jsou :
hloubka uložení, oblast průřezu , pevnost oceli kotvy, axiální a osové rozteče, tloušťku betonového podkladu, pevnost betonu, armování betonu, excentricita zatížení na patní desce a typ betonu – trhlinový beton nebo beton bez trhlin. Návrhové zatížení je pak porovnáno s odpovídajícím aplikovaným zatížením. Nejvíce nepříznivý mód selhání je pak uvažován jako rozhodující pro každý směr zatížení.


Následně po ověření separovaného zatížení v tahu a ve střihu je kalkulována interakce pro kombinované zatížení v tahu a ve střihu.


Bezpečnostní pojetí


Pojetí bezpečnosti je založeno na tzv. Parciálním bezpečnostním faktoru jak je požadováno novými standardy a certifikačními řídícími pokyny spíše než na „starém“ přístupu Globálního bezpečnostního faktoru , jež byl dříve používán.


Vysvětlení a praktické ukázky k výše zmíněné metodice budou součástí 1.vzdělávací konference o metodice ETAG 001, která se, jak jsme již uvedli, koná 7.února 2008 v pražském hotelu  Olšanka .