Konference Izolace 2020 pohledem odborného garanta

/autor: /, , ,

pohled do sálu Než začnu cokoliv psát, musím moc a moc poděkovat AWALu, resp. všem, kteří se na přípravě této konference opět podíleli. I když se jednalo již o 21. ročník a máme nacvičeno vše, co je potřeba udělat, vždy mě udivuje, jak to vše hladce běží. Mám asi velké štěstí na své kolegy a kolegyně a moc si toho vážím.

Dominantní práci jako vždy v posledních letech udělala paní Kateřina Zelená a ještě s příjemností sobě vlastní. Takže jmenovitě jí bych rád poděkoval za to, že moje obavy z organizace a průběhu byly prakticky nicotné.

Letošní konference byla mimořádná, co se týče námětu, resp. společného motivu příspěvků, které byly předneseny. Jednalo se o kombinaci stavařiny a práva. Obě tyto oblasti musí žít ve vzájemné slučitelnosti (což občas pokulhává), ale obě tyto oblasti se prolínají a na obou stranách je nutnost výměny informací, tedy vlastně spolupráce. Myslím, že z přednesených příspěvků bylo jasné, jak je stavebnictví ovlivněno právními předpisy, a to nemusí být jen zákony.
Považuji za velmi důležité významné povědomí o pravidlech hry, které vyplývají z právních podkladů. V rámci naší konference jsme se o to pokusili a z reakce posluchačů, myslím, že úspěšně. Konečně statistiky a ohlasy hovoří jasnou řečí, i když nemáme a nebudeme mít tisíce děkovných dopisů. Ujišťuji však, že přátelská slova, která jsem slyšel – „Hele, to bylo dobrý“, moc a moc potěší. Zároveň to motivuje k přípravě na příští rok.

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je téma. Rád bych poprosil vážené čtenáře o zamyšlení nad tématem, které by je donutilo se zvednout a jet na konferenci, která již má jedno jasné téma izolace, ale k tomu je potřeba ještě něco přidat. Prosím o náměty na adresy novotny@awal.cz, nebo zelena@awal.cz. Těm, kteří nás nasměrují, se odměníme VIP vstupenkou.

V rámci letošní konference jsem si dovolil výraznou kritiku na všechny strany, i když si vážím situace, kdy tuto kritiku mohu přednést.
Osobně si velmi vážím vzdělání na všech stupních, a to od řemeslného až po vysokoškolské. Netěžíme ropu, takže bychom si velmi měli vážit vzdělání. Jakékoliv šizení vzdělání mi připadá velmi krátkozraké, stejně tak tendence odklonu od techniky k těžko uchopitelnému manažerství a odklonu od řemesla k čemukoliv jinému jen ne ruční práce. Vždy jsme měli vynikající řemeslníky podporované vynikající technikou, vůbec se mi nelíbí současná situace, kdy tyto důležité komponenty společnosti jsou na okraji a nejsou podporovány jako další oblasti.
O to více si vážím činnosti řemeslných cechů, v našem případě Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Doufám, že se mi podaří v dohledné době tento název a celou činnost rozšířit o izolace, resp izolatéry. Již v současné době jsou členem cechu izolatérské firmy, které osobně považuji za ty nejlepší a myslím, že v krátké době bude členem cechu většina kvalitních izolatérských firem. Toto také bude velmi významným kritériem při hodnocení kvality nebo nekvality té které firmy.

slovo dostal Řádem zlatého hořáku oceněný Cechmistr Ivan Dvořák

Další příspěvky, které zazněly, měly výrazný akcent spolupráce práva a stavitelství, a to zejména od pana JUDr. Petra Košíka, tak od pana JUDr. Tomáše Krejčího. Oba tyto příspěvky představily systémový pohled právníků na stavebnictví a myšlenkové pochody, které mnohdy nechápeme, ale jsou velmi důležité pro náš život, protože mnohdy přes paragrafy žádný vlak nejede.

pohled do sálu

Ostatní příspěvky se zabývaly dalšími významnými komponenty stavebního práva, normami, reklamacemi, rizikem při stavění atd. Tedy velmi důležitými komponenty našeho fungování. Všichni přednášející si dali práci a připravili si příspěvky, které využily dané téma, samozřejmě více nebo méně podle mých představ. Celkový dojem rozhoduje a mám dojem, že jsme byli schopni nabídnout zajímavé informace, které pomohou v každodenní práci.

Kromě odborné části konference jsem moc rád, že člověk mohl potkat spoustu přátel a kamarádů, takže i společenská část konference byla naplněna. Moc si toho vážím.
Shrnutí a podtržení. Příští rok se sejdeme zase. Už se těším.

foto: Kateřina Zelená