Konstrukční detaily s pomocí stěrkových izolací typu PMMA

/autor: /

Při rekonstrukcích, ale nejen při nich se potkáváme s konstrukčními detaily, které jsou velmi komplikované a mnohdy neřešitelné pomocí standardních postupů – tj. pomocí asfaltových nebo fóliových izolací. Takovéto detaily řešíme již několik let pomocí polymetylmetakrylárových materiálu – PMMA od Triflexu.

Jedná se o dva typy výrobků PriFibre a ProDetail. Jsou dva systémy určené pro různé druhy použití. Na vložených fotografích jsou příklady použití obou druhů při komplikovaných konstrukčních detailech. Současně je vložen i konstrukční detail (schéma konstrukčního řešení 1 – asfaltová hydroizolace, 32 – profibre, 34 – prostupující I profil.

ProFibre je materiál v kterém již je rozptýlená výztuž na bázi skleněných vláken. Tento materiály se stěrkuje – natírá na místa, která je nutno oizolovat. Používá se zejména tam, kde jsou komplikované a obtížně přístupné konstrukcí detaily.

ProDetail je materiál, který kombinuje vlastní izolační hmotu polymetylmetakrylát s výztužnou vložkou na bázi netkaného polyesteru. Zajímavé, že se jedná přibližně o 120 g/m2 což odpovídá i výztužné vložce mechanicky kotvených fólií mPVC.

Oba dva tyto materiály jsou slučitelné, napojitelná na asfaltové izolace, mPVC izolace, ale i ostatní konstrukce. U nenasákavých je nutné používat speciální primární nátěry, tak aby byla zaručena dostatečná adheze k podkladu.

Zpracování těchto stěrkových materiálů není jednoduché a je nutné mít pro jejich zpracování velmi zkušené pracovníky, kteří dokáží konstrukční detail provést nejen vodotěsně, ale i esteticky správně. Jedná se o to, že stěrka po namíchání rychle tvrdne a není znovu ředitelná. Je tedy nutné míchat množství, která jsou rychle zpracovatelná v limitu 15 – 20 mim.

Pomocí této stěrkové izolace lze vytvořit komplikované detaily, které mohou být napojeny nejen na asfaltové, fóliové hydroizolace, tak i na vlastní plochu izolovanou PMMA. Pozor u fólií, je nutné dbát na typ, protože některé z nich jsou s materiály PMMA neslučitelné.

Kromě výše uvedených konstrukčních detailů je možnost využití stěrek typu PMMA velmi široká a to jak pro novostavby, tak zejména pro rekonstrukce. Na vedlejších schématech jsou naznačena použití i pro kruhové prostupy nebo napojení hydroizolace na rám dveří což bývá velmi častý defekt hydroizolačních povlaků, které lze na rámy balkónových dveří připevnit jen velmi složitě a mnohdy nespolehlivě.

Vysvětlivky – 1 – hydroizolace (asfaltová), 2 – zesilující pás asfaltové hydroizolace, který se umisťuje např. u tvarových změn jako je tato, 3 – hydroizolační povlak vytažený na svislé konstrukce, 9 – prostupující potrubí nebo prakticky cokoliv, 14 – rám dveří, 32 – stěrka PMMA Triflex – ProDetail.