Šikmé střechy, poruchy krytiny

/autor: /

Jednou ze standardních krytin jsou šablony na cementové bázi vyztužené
vlákny. Tato vlákna byla na bázi azbestu, který z technického hlediska fungoval
naprosto bezproblémově, ale z hlediska zdravotního byl pohromou. Proto se
přistoupilo k různým náhražkám, které fungovaly špatně nebo vůbec ne. Naštěstí v
této době jsou již tyto problémy vyřešeny a výrobky tohoto typu již vykazují
dostatečnou kvalitu k tomu, aby se mohly používat v našich klimatických
podmínkách.

V minulých letech, kdy byly velmi poruchové různé náhražky za
azbestocementové šablony, vznikla řada poruch, které vedly až k destrukci
krytiny. Na následující fotografii jsou patrné poruchy, tj. zejména rozpadání
se pod klimatickým namáháním. V tomto případě jde o výrobní vady, kdy se
jednotlivé prvky krytiny rozpadaly.

Základní příčinou tohoto negativního jevu byla nasákavost výztužné vložky.
To mělo za důsledek dvě základní poruchy – vyplavování vápenných složek a
delaminaci způsobenou zmrazovacími cykly vody ve výztužné vložce. Nejpatrnější
jsou tyto poruchy na hřebenáčích, ale nejen na nich.

Protože tato porucha je způsobená nasákavou vložkou nejsou postižené pouze
šablony, ale též „vlnivky“, jejichž konstrukce je obdobná jako u šablon. Jedná s
opět krytinu, která je vyztužena výztužnou vložkou jejíž hlavním účelem je
pevnost celého výrobku. V tomto případě došlo ke stejnému efektu jako u výše
uvedených šablon. Výztužná vložka nebyla dostatečně nenasákavá a což v kombinaci
se zmrazovacími cykly způsobilo destrukci krytiny.

V případě, že se problematiky nekvalitní krytiny zkombinuje s problematickým
technickým řešením, není možné očekávat nic jiného než zatékání. Kombinace
rozpadající se krytiny s nekvalitním provedením, resp. problematickým návrhem je
velmi nebezpečné a do obou střešních plášťů zatéká.
U obou příkladů je nutné
konstatovat, že jakékoliv lokální opravy jsou neúčinné a je nutno vyměnit celou
krytinu včetně celého příslušenství a dalších poškozených částí střešních
plášťů. Jedná se o systémovou výrobní vadu, která postihuje veškerou použitou
krytinu.
Tento typ poruchy byl poplatný určitému výrobnímu období v současné
době je již jen zřídkavým zpestřením situace v izolacích a krytinách.