Konstrukční řešení ukončení hydroizolace na rámech dveří atd.

/autor: /

Detail tohoto typu je jeden z nejporuchovějších v rámci českého stavebnictví. Jedná se o připojení hydroizolačního materiálu z plochy k rámu dveří (dřevo x plast). Toto propojení musí být maximálně trvanlivé a musí vykazovat maximální adhezi v relativně malých styčných plochách, což bývá významný problém a začátek trablů se zatékáním.

Obr. č. 1 – návaznost hydroizolace na rám dveří (ještě je pod tím neupravená vyzdívka)

Obr. č. 2 – schéma ukončení na rámu dveří – číslo 32 – přestěrkování napojení vyztuženým materiálem PMMA (pouze hydroizolace)

Obr. č. 3 – 3D schéma ukončení asfaltové hydroizolace na rámu dveří s přestěrkováním vyztuženou stěrkou PMMA

Na předcházejícím detailu je nakresleno ukončení hydroizolačního povlaku na rámu dveří při skladbě s obráceným pořadím vrstev. Samozřejmě i pro ostatní typy skladeb, je toto vhodné technické řešení, protože povlaková izolace z asfaltových modifikovaných pasů je mechanicky přikotvena k podkladu a přeizolována stěrkovou izolací PMMA (polymetylmetakrylát), který spolehlivě izoluje a spolehlivě ukončí hydroizolační povlak na rámu dveří.

3D Grafika – Tomáš Žiško (FA ČVUT)