Memoriál Antonína Fajkoše již po osmé

/autor: /

mediální partner

SFI

Soutěž
Memoriál Antonína Fajkoše již po osmé

Výsledky 8. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše 2019 – soutěže o střechách, určené studentům vysokých škol, byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 7. února na konferenci Izolace v Praze. I když…, o výsledcích v tradičním slova smyslu se dá jen těžko mluvit. Letos totiž byli oceněni všichni účastníci, a bez určení pořadí.
Proč pořadatelé zvolili tak netradiční koncept? Donutila je k tomu vzniklá situace, kdy se přihlásilo jen šest soutěžících! Po předchozích ročnících, v nichž se počty soutěžících počítaly v desítkách, šlo o obrovský propad. Nebyl však zapříčiněn nezájmem o soutěž samotnou, ale absencí výuky na téma střech na vysokých školách.
Prezentace soutěže a jejích výsledků Sdružením Memoriálu Antonína Fajkoše, z. s., se tak letos soustředila především na informace o stavu vysokého školství. Vyplynul z nich alarmující jev, kdy v oboru střech brzy budou chybět nejen řemeslníci, ale nedostatkovým zbožím budou i schopní technici. Co vede k tak dramatickému konstatování? Zejména fakt, že s odkazem, že tentokrát nemají jakou práci do Memoriálu Antonína Fajkoše přihlásit, se většina škol z účasti omluvila. Všechny technické vysoké školy z celé České i Slovenské republiky tak v soutěži na téma střech reprezentovalo pouhých šest studentských prací.
Snad o to víc, že je potřeba si těchto mladých střechařských mohykánů považovat, bylo předávání cen slavnostnější. Proběhlo tradičně v rámci konference Izolace, pořádané expertní kanceláří A.W.A.L. jako součást veletrhu Střechy Praha 2019, a se zájmem jej sledovaly dvě stovky návštěvníků konference. Ceny při slavnostním aktu byly jako poděkování uděleny všem šesti účastníkům:
– Bc. Jindřichu Galatovi (VUT Brno)
Soutěžní kategorie: Detail
Název práce: Novostavba bytového domu v Jenišově
Odborný garant + vedoucí práce: Ing. Radim Kolář, PhD.
– Bc. Jakubu Hanzlovi (STU Bratislava)
Soutěžní kategorie: Detail
Název práce: Planetárium v Bratislave (detail zaatikového žlabu)
Odborný garant: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.
Vedoucí práce: Ing. arch. Ing. Ema Kiabová
– Lukáši Vejmělkovi (VUT Brno)
Soutěžní kategorie: Detail
Název práce: Novostavba polyfunkčního domu v Brně-Líšni
Odborný garant + vedoucí práce: Ing. Jindřich Sobotka, PhD.
– Bc. Danielu Lecákovi (STU Bratislava)
Soutěžní kategorie: Grafická práce
Název práce: Plaváreň
Odborný garant: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.
– Ing. Ondřeji Pilnému (VUT Brno)
Soutěžní kategorie: Grafická práce
Název práce: Zdravotnické středisko Hlinsko
Odborný garant + vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D.
– Bc. Ondřeji Plíhalovi (ČVUT Praha)
Soutěžní kategorie: Textová práce
Název práce: Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů proti sání větru
Odborný garant + vedoucí práce: Ing. Jaroslav Synek, PhD.
Práce všech účastníků byly zdařilé, přesto v nich odborníci z řad poroty nedokonalosti našli. Nejčastější z nich v rámci prezentace zazněly jako doporučení, na co si dávat pozor. Uveďme alespoň objevující se popisky „Trvale pružný tmel či Vodotěsné vytmelení spoje“, které jsou bez další specifikace alibistickým nicneřešícím konstatováním, v praxi obvykle končícím zatékáním. Objevovaly se i triviální chyby ve spádování střech či jejich nedostatečném odvodnění. Porotci studenty upozornili také na to, aby nezapomínali, že s jejich výkresy se bude pracovat na stavbě a tomu by měla být podřízena jejich přehlednost i velikost. Naopak vysoce ocenili kreativitu v případě textové práce (Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů proti sání větru), kdy si student vytvořil vlastní zařízení na zkoušení odolnosti. Originální podtlaková komora byla vyrobena ze staré vany.
Ocenit soutěžící by nebylo možno bez podpory ze strany partnerů. V osmém ročníku to byly firmy a společnosti A.W.A.L., s. r. o., BRAMAC střešní systémy, spol. s r. o., Dörken, s. r. o., IZOMEX, s. r. o., PREFA Aluminiumprodukte, s. r. o., SFS Group CZ, s. r. o., STAV-INVEST střešní systémy, s. r. o., TONDACH Česká republika, s. r. o., a TOPWET, s. r. o. Mediálním partnerem byl časopis Střechy-Fasády-Izolace.
Važme si mladých odvážlivců, kteří se pro účast v Memoriálu AF, a hlavně pak pro komplikované téma střech, rozhodli. Popřejme jim (i celému oboru), aby jim zaujetí těmito krásnými a náročnými stavebními konstrukcemi vydrželo i v jejich profesním životě.
Král je mrtev, ať žije král! Aneb, osmý ročník je za námi a současně s tím začíná ročník nový. Své práce už od teď můžete posílat na memorial.af@gmail.com, více na memorial-af.cz a na FB.
Alena Georgiadisová
Sdružení Memoriálu Antonína Fajkoše, z. s.
Foto: Alena Georgiadisová, Kateřina Zelená

Vyobrazení:

1) Vyhlašování výsledků 8. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše se už tradičně ujal pan Josef Krupka

2) Profesor Oláh shrnul výuku na střech na vysokých školách do konstatování „Kto nemá v sebe vedomosti o strechách, tak ich nemôže zo seba vydať“

3) Jak vypadá aktuálně výuka střech na bývalém působišti doc. Fajkoše, tj. na VUT v Brně, zhodnotil Ing. Tomáš Petříček

4) Na inženýrském stupni je střechám věnováno 13 přednášek v trvání 1,5 hodiny

5) Apel na zlepšení výuky střechařských odborníků na vysokých školách se zájmem sledovali posluchači v sále i porotci nachystaní na slavnostní předávání cen

6) Ing. Fajkošová předává cenu Ing. Ondřeji Pilnému za práci „Zdravotnické středisko Hlinsko“

7) Profesor Oláh gratuluje Bc. Ondřeji Plíhalovi, který do soutěže přihlásil textovou práci „Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů proti sání větru“

8) V rámci objektivity vyjádřili svůj názor na výuku střech sami soutěžící (zleva Ing. Georgiadisová, Ing. Plachý, Ing. Pilný, Ing. Remeš, Ing. Petříček, Bc. Plíhal, Ing. Fajkošová, profesor Oláh a moderátor Josef Krupka)

9) Jako poděkování za účast v netradičním 8. ročníku Memoriálu AF dostali všichni účastníci stavebnici Lego Architecture, voucher na nákup elektroniky v hodnotě 3, 5 tisíce Kč a drobné dary od partnerů soutěže

10) Ukázka, která dokladuje vysokou úroveň technického i grafického zpracování soutěžních prací