Kostel sv. Michaela ve Vitochově

/autor: /,

Románsko-gotická stavba z poloviny 13. stol. Samozřejmě střecha, resp. krytina, je z výrazně pozdější doby, tedy z poloviny 20. století. Nicméně krytina, která je použita, je trvanlivá a vydrží prakticky vše, tedy i kroupy, které na ní zanechaly patřičné stopy.

Kromě toho, že i na takovémto objektu můžeme najít něco zajímavého, je tento kostel položen v krásném prostředí východní části Českomoravské vysočiny, která patří k částem naší republiky. Ta není úplně postižena průmyslem, a proto je tam moc hezky.


Obr. č. 1 – celkový pohled na kostel sv. Michaela


Obr. č. 2 – celkový pohled na střechu se stopami poškození od krup


Obr. č. 3 – detail důsledků krup, které zanechaly na krytině výrazné stopy

I plechová krytina může být poškozená kroupami, ale jejich důsledek není fatální, krytina není zničena a může fungovat dále. Je však nutné si uvědomit, že je potřeba počítat a respektovat, že takovéto kroupy mohou postihnout i jiné krytiny, tedy všechny krytiny by měly být dostatečně odolné proti kroupám, protože ty jsou obvyklým průvodcem klimatických podmínek v České republice, ale nejen tam.