Konečně zcela nehořlavé řešení pro soklovou část fasády ETICS!

/autor: /, , ,

Použité tepelně izolační materiály nemají vliv pouze na samotnou tepelnou ochranu budovy. Hrají také rozhodující roli v konceptu pasivní požární ochrany konkrétní budovy a mohou také výrazně ovlivnit i pocit bezpečí jejich uživatelů.
Proto již od roku 2009 průběžně narůstá legislativní tlak na používání nehořlavých anorganických tepelných izolací ve fasádních zateplovacích systémech ETICS, a to nejen v dělících protipožárních pásech, ale nejlépe v celé ploše fasády. Kritickým místem však dosud zůstávala spodní „soklová“ část fasádních systémů, kde není vhodné používat relativně měkké tepelné izolace z minerálních vláken, které navíc při ostřiku soklu vodou mohou navlhnout.

Každý požár budovy je katastrofou, obzvlášť pokud při něm dojde k úmrtí osob. Nejvíce obětí (až 70%) paradoxně nemá na svědomí samotný oheň, ale vznikající kouř a toxické zplodiny. A je to právě kouř, který výrazně komplikuje hasičům záchranu osob a likvidaci požáru. Proto i při navrhování bezpečné tepelné izolace fasádního soklu je nutné zohlednit hledisko pasivní protipožární ochrany.
Vedle toho je navíc sokl nejvíce mechanicky a vlhkostně namáhanou částí fasády. Další významné riziko poškození hrozí tepelné izolaci soklu při styku se zeminou od biologických škůdců – hmyzu a hlodavců.

Dle EN 13501 je tepelná izolace z desek pěnového skla FOAMGLAS® klasifikována ve třídě reakce na oheň A1, tj. je zcela nehořlavá. Tento tepelně izolační materiál dokonce může při požáru zvýšit požární odolnost nosné konstrukce stavby. Ve spolupráci s dodavatelem zateplovacích systémů WEBER byl v Německu vyvinutý a následně úspěšně otestovaný kontaktní zateplovací systém s kombinací tepelných izolací z minerálních vláken v ploše fasády a desek z pěnového skla FOAMGLAS® v oblasti soklu. Toto řešení umožňuje provést povrchovou úpravu fasády jak průběžně (při shodné tloušťce tepelné izolace soklu a fasády), tak s odskokem (menší tloušťkou tepelné izolace soklu). Toto technické řešení již bylo zpracováno i pro Českou republiku a detaily je možné nalézt v Katalogu Stavebniny DEK 2019 na straně 462.
Další výhodou soklu z pěnového skla FOAMGLAS® je možnost nepřerušeného napojení této parotěsné a vodotěsné tepelné izolace na stejný materiál izolující stěny suterénu, což umožňuje výrazně zvýšit hydroizolační bezpečnost celé spodní stavby.
(viz Hydroizolační konstrukce H3.5 Směrnice 1 České hydroizolační společnosti při Českém svazu stavebních inženýrů).

Kombinace desek z pěnového skla a omítek používaných v exteriérových kontaktních zateplovacích systémech ETICS není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak již bylo uvedeno, desky FOAMGLAS® jsou díky svým výjimečným fyzikálním vlastnostem pro použití v soklové části fasády zcela ideální. Jsou totiž současně zcela nehořlavé, mají nulovou nasákavost (a proto i velmi dobré a trvale konstantní izolační vlastnosti), odolávají všem biologickým škůdcům a jsou extrémně pevné a tuhé. Právě ve vysoké tuhosti pěnového skla je skryto riziko velkého smykového namáhání v situacích, kdy bude mít kontaktně nanesená povrchová vrstva (omítka) v exteriéru výraznější objemové změny související s výraznou změnou teplot (běžně -20 °C až +60 °C). Z tohoto důvodu by u většiny „ETICS“ omítek došlo při nanesení na desky z pěnového skla k jejich „ustřižení“ smykem, způsobených její roztažností.
Spojení speciálních materiálů WEBER a pěnového skla FOAMGLAS® je proto unikátní tím, že je mezi nimi dokonalá kompatibilita i po stránce objemových změn. Funkčnost tohoto systému byla ověřena sérií testů v klimatické komoře i na již realizovaných referenčních stavbách. Pro zajištění funkčnosti tohoto řešení je proto nezbytně nutné přesně dodržovat specifikované typy materiálů a nelze jeho jednotlivé komponenty zaměňovat!
Bližší informace získáte u technického oddělení výrobců FOAMGLAS a WEBER, nebo u konzultačních techniků Stavebnin DEK, které jsou dodavatelem tohoto systému pro Českou republiku.

FOAMGLAS
Technické konzultace +420 731 138 978
Email: konzultace@foamglas.cz

WEBER
Telefon: +420 226 292 223, Email: podpora@saint-gobain.com

Stavebniny DEK

Zákaznická linka 510 000 100
Email: stavebniny@dek.cz

lepení desek FOAMGLAS

možné zbroušení desek FOAMGLAS do roviny

mechanické kotvení desek FOAMGLAS

100% tepelné izolace fasády je klasifikováno ve Třídě reakce na oheň A1

nanášení výztužné vrstvy webertherm 307

zanoření výztužné síťky webertherm 178 v oblasti soklu