Memoriál Antonína Fajkoše

/autor: /
Společnost pro Memoriál Antonína Fajkoše vyhlašuje již 7. ročník soutěže pro studenty vysokých škol „O nejlepší studentskou práci zaměřenou na STŘECHY“.
Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice. U všech soutěžních prací je důraz kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehled zpracování. Do 7. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše lze přihlašovat všechny typy vysokoškolských prací, které byly zpracovány v období od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2017.
Soutěžní kategorie: 
Grafická práce na téma STŘECHY 
Textová práce na téma STŘECHY 
Nejzajímavější detail STŘECHY a Titul Junior Star (pro studentské práce nejvýše bakalářského stupně) 
Memoriál připomíná předního odborníka, pedagoga a soudního znalce doc.Ing. Antonína Fajkoše, CSc., který se střechami spojil převážnou část svého profesního života. 
Více informací naleznete na www.memorial-af.cz a na facebooku a v redakci časopisu Střechy-Fasády-Izolace, tel. +420 599 529 752, memorial.af@gmail.com, strechy@mise.cz. 
Soutěžní práce je nutné zaslat do 15. 10. 2017.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 8. 2. 2018 na 19. ročníku konference Izolace 2018 v rámci veletrhu Střechy Praha.
redakce