Provozní střechy – hlavní téma konference Izolace 2018

/autor: /,
Ani se člověk nenaděje a již je nutné připravovat další ročník konference, který je jakýmsi vyvrcholením našeho snažení o izolace lepší až nejlepší. Námětem konference Izolace 2018 jsou: Provozní střechy a další problematika plochých střech, včetně jejich poruch, ke dnešnímu stavu poznání. Provozní střechy jsou velmi důležitou součástí našeho života, a to jak ve formě pochozí, pojízdné, vegetační, tak i jiné. Výrazným způsobem rozšiřují užitnou hodnotu staveb a umožňují také maximalizovat využití těchto ploch. Samozřejmě s sebou nesou i problematiku technickou. Špatné provedení, špatné izolační materiály, vedou k rychlé degradaci, rychlému vzniku poruch, které řešit, pod provozními vrstvami, je velmi komplikované. Tedy navrhování a provádění musí být velmi pečlivé s volbou technologií a materiálů, které dávají záruku na dlouhou životnost stavebního díla. Zde musí být základním principem technika a ne cena. Nejlevnější technická řešení jsou nejrizikovější a náprava poruchy je pak velmi složitá a mnohdy nemožná bez kategorického zásahu. 


Obr. č.  1 – Využití střechy, jako zázemí hotelu, restaurace, bar, kombinace s bazénem. Docela užitečné. 
obr.1.jpg

Samozřejmě, každé konkrétní klimatické podmínky umožňují jiný typ využití střech. Příklad, který je uveden na obr. č. 1 (Sevilla – Španělsko) reprezentuje využití v příjemných klimatických podmínkách, kdy na střechách, nebo i venku, je možné pobývat výraznější část roku, než je to možné u nás. Konečně v teplých klimatických podmínkách střechy obvykle sloužily jako další obytný nebo hospodářský (tedy skladovací) prostor. 

Obr. č.  2 – Provozní střechy po Egyptsku
obr.2.jpg
Nicméně i v našich klimatických podmínkách jsou provozní střechy, které jsou příjemné na provoz a představují i skvělé využití maxima ploch. Provozní střechy patří do měst a mnohdy umožní rozšíření provozních a komunikačních prostor ve městech. 

Obr. č.  3 – Příklad kombinované provozní střechy ze středu Prahy
obr.3.jpg
Obr. č.  4 – No a někdy nestačí mít provozní střechu, někdy se vyskytují i provozní patra, ve kterých vede tunel – Osaka
obr.4.jpg

Kromě klasických provozních střešních plášťů bych rád upozornil, že je nutné počítat s vývojem všeho, tedy i dopravy. U výškových budov je vždy problém bezpečnostní. Evakuace osob, které v budově pobývají, zejména s ohledem na požáry a podobná neštěstí. Proto považuji za velmi důležité umožnit přistávání vrtulníků na střechách. Pro naše klimatické a jiné podmínky je to hudba budoucnosti, která se v současné době realizuje snad pouze v nemocnicích, ale myslím, že do budoucna budeme muset počítat s implantací tohoto typu provozu i do dalších, zejména výškových budov. Provozní střechy je nutné vnímat jako důležitý prvek řešení zejména plochých střeních plášťů. Zejména pro velká města umožní tyto střechy rozšířit možnosti použití a též rozšířit provozní plochy. Z technického hlediska je nezbytně nutné, abychom byli na tato řešení připraveni a snažili se předcházet potencionálním problémům, které jsou s těmito složitými konstrukcemi spojeny. 

Fotografie: autor