Nová zelená úsporám startuje

/autor: /

Dlouho očekávané vyhlášení programu Nová zelená úsporám Ministerstva
Životního prostředí je tady. Na oficiálním webu programu se objevily
první informace a podrobnosti o dotacích na zateplení stávajících budov,
výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností a výměnu zdroje
na vytápění včetně přípravy navrhovaných opatření.

V tuto chvíli je vypsána 1. výzva k podávání žádostí o poskytnutí
podpory a to od 12.8.2013 do 29.11.2013. Žádosti se podávají nejprve v
elektronické verzi, v listinné podobě včetně povinných příloh se
doručují na státní fond životního prostředí ČR až následně.

1.výzva je určena pro vlastníky a stavebníky rodinných domů.
Oblasti podpory, pro které jsou žádosti přijímány, jsou následující:
oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Pro tuto výzvu je alokována částka 1mld Kč.
Vlastníci rodinných domů zasažených povodněmi v červnu 2013 mohou žádat o podporu za zvýhodněných podmínek.
Více informací naleznete na webových stránkach http://www.nzu2013.cz

 

zdroj: http://www.nzu2013.cz