Nové normy 01/2018

/autor: /
Dne 8. ledna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2018.
 
VYDANÉ
 
ČSN EN 12488 (70 1099) 
kat.č. 503929 
Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání – Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení
Vydání: Leden 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12488 (70 1099) Sklo ve stavebnictví – Doporučení pro zasklívání – Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení; Vyhlášena: Leden 2017 
 
ČSN 74 6077 
kat.č. 503984 
Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
Vydání: Leden 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování; Vydání: Duben 2014
 
ZMĚNY
 
ČSN EN 61252 (36 8832) 
kat.č. 504034 
Elektroakustika – Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry
Vydání: Listopad 1995 
Změna Z3; (idt IEC 61252:1993/A2:2017); Vydání: Leden 2018 (Označení ČSN IEC 1252 se mění na ČSN EN 61252) Věstník č. 1/2018 8 
 
65. ČSN EN 61260-2 (36 8852) 
kat.č. 504035 Elektroakustika – Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry – Část 2: Typové zkoušky
Vydání: Leden 2017 Změna A1; (idt IEC 61260-2:2016/A1:2017); Vydání: Leden 2018