Konference Izolace úspěšně pokračuje (i bez svých zakladatelů)

/autor: /,
Izolace

Před více než 25 lety vznikla idea specializované konference s tématy stavební izolace a stavební fyzika. Uvažován byl pro ni název IZOLACE, doplněný vždy o rok konání. Tato idea vznikla v rámci diskuse uvnitř firmy A.W.A.L., s.r.o., která se celou dobu své existence profesně zabývá touto problematikou. Sen se stal skutečností a před 25 lety se konference Izolace konala poprvé. Volně přitom navazovala na konference pořádané doc. Ing. Zdeňkem Kutnarem, CSc., v devadesátých letech.
Existence a funkčnost konference Izolace i po tolika letech potvrzuje její životaschopnost a význam v daném segmentu stavebnictví. Jako jeden z otců zakladatelů jsem moc a moc pyšný na to, že jsou zde kolegové a kolegyně, které mají chuť pokračovat a úspěšně jdou dál cestou, kterou jsme nastoupili před neuvěřitelným čtvrt stoletím.
logo

Konference nezapomíná na významné osobnosti

Každý čas s sebou nese nějaké změny, které konferenci posunují dál. Například sjednocením jejího termínu s výstavou Střechy Praha (dnes Střechy-Solar-Řemeslo). Jsou to i další kroky, které konferenci každoročně provázejí, například vyhlašování výsledků mezinárodní studentské soutěže Memoriál Antonína Fajkoše nebo předávání cen „Zlatý hořák“ významným osobnostem v oblasti izolací a mnohé další.
Rád bych na tomto místě připomenul úlohu doc. Ing. Františka Kulhánka, CSc., který velmi dlouhou dobu konferenci Izolace předsedal. S vděčností musím zmínit i jeho pedagogickou činnost, protože učil několik generací stavebních inženýrů, a to včetně mne a mé ženy. Navíc jsem měl ještě to štěstí, že jsem s Františkem mohl i určitý čas učit stavební fyziku, což bylo nesmírně příjemné. Na tuto dobu budu vždy rád vzpomínat.
Na konferenci je stále přítomno jméno dalšího odborníka, to doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc. Jeho jménem je zaštítěna soutěž studentů stavebních vysokých škol o nejlepší školní práce v oblasti střech a izolací obecně. Oba jmenovaní pánové zanechali v oboru výraznou stopu a měli velký význam pro popularizaci izolací a stavební fyziky. Sluší se na ně nezapomenout, protože mnoho z nás jim vděčí za mnoho.
Totéž platí o prof. Ing. Josefu Oláhovi, Ph.D., který svou osobností konferenci Izolace stále zaštiťuje. Podílí se také na přípravě sympózia Strechy, pořádaném každoročně v Bratislavě Cechem strechárov. Nicméně, jak pan profesor, tak i já se už nesnažíme posouvat dopředu, ale spíše dozadu. Své role vidíme v pomoci těm, kteří pokračují v námi začaté práci. Vždy je totiž důležité se potkávat, vzájemně se učit a předávat si informace. To proto, aby již jednou nabyté zkušenosti nezmizely v propadlišti dějin a nebylo nutné je znovu objevovat. Současné doba má jeden nešvar, je velmi uspěchaná. Konference jsou pak jedinými místy, kde se zas tak moc nepospíchá a je čas se potkat. Káviček se přitom vypije opravdu hodně.

Jubilejní 25. ročník konference Izolace 2024 bude skvělý!

Nikdy jsme si nevedli striktní statistiky o počtu návštěvníků nebo přednášejících na konferenci. Nicméně kapacitu sálu na výstavišti jsme vždy zaplnili. To představuje rok, co rok dvě stovky posluchačů, kteří si udělají čas a přijdou si poslechnout novinky z oboru, nebo alespoň pozdravit přátele a kamarády. Když to finanční situace dovolí, tak celou příjemnou atmosféru podtrhuje dobré jídlo a pití, minimálně zmiňovaná kávička.
Přeji všem, kteří konferenci Izolace 2024 navštíví (čtvrtek 15. února 2024, Výstaviště Praha-Letňany), aby se na ni už teď těšili – určitě je nezklame ani svým obsahem, ani tradiční přátelskou atmosférou.
Doc. Ing. Marek Novotný, PhD.
jeden ze zakladatelů tradice konferencí IZOLACE

 

novotny

Doc. Ing. Marek Novotný, PhD. po mnoho let konferenci nejen pomáhal organizovat, ale nadšeně zde ostatním předával své zkušenosti