Nové normy 03/15

/autor: /
Dne 6. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2015.

VYDANÉ ČSN


ČSN ISO 10844 (01 1683)

kat.č.96600
Akustika – Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami
Vydání: Březen 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10844 (01 1683) Akustika – Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami; Vydání: Duben 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13859-1 (72 7621)
kat.č.96891
Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny
Vydání: Březen 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13859-1 (72 7621) Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny; Vyhlášena: Září 2014

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13859-2 (72 7621)

kat.č.96890
Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 2: Pásy a fólie pro stěny
Vydání: Březen 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13859-2 (72 7621) Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny; Vyhlášena: Září 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN


ČSN EN 13964 (74 4521)

kat.č.96798
Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
Vydání: Leden 2006

Změna Z2 

Vydání: Březen 2015
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ