Trojský most v Praze – izolace složitých detailů a ochrana železobetonu pomocí materiálů Triflex

/autor: /

o1.png
Pohled na Trojský most v Praze.

Vzhledem k vlastnostem železobetonu a silnému provozu automobilů a tramvají se předpokládal vznik trhlin v železobetonové konstrukci nově vybudovaného Trojského mostu. Aby byla železobetonová konstrukce spolehlivě chráněna před pronikáním vlhkosti a agresivních látek, požadovalo město Praha izolování četných ukotvení ocelových táhel a ochranu vodorovných ploch této konstrukce. Marek Novotný z projekční kanceláře AWAL s.r.o. se rozhodl pro použití stěrkové hydroizolace Triflex. Jako řešení „šité na míru“ se ukázal izolační systém pro detaily Triflex ProDetail na polymethylmetakrylátové (PMMA) bázi. Tato speciální pryskyřice přilne k různým materiálům a podkladům.

o2.png
Izolace ukotvení ocelových táhel materiálem ProDetail.

Díky celoplošnému vyztužení netkanou textilií tato izolace překlenuje trhliny a bezpečně zachycuje případné pohyby v ukotvení ocelových táhel. Pro dlouhodobou ochranu železobetonu byl v celé vodorovné ploše použit Triflex DeckCoat. Ten navíc zvyšuje vizuální hodnotu povrchu. Po přípravě podkladu odborní pracovníci firmy CZ Bausan s.r.o. opatřili betonovou plochu základním nátěrem Triflex Cryl Primer 287. Potom četné detaily utěsnili materiálem Triflex ProDetail a na betonovou nosnou konstrukci nanesli uzavírací nátěr Triflex Cryl Finish 209. Výsledkem těchto izolačních prací je trvalá ochrana této konstrukce před pronikáním vlhkosti a dalších agresivních látek a zvýšení estetické hodnoty povrchu konstrukce.

o3.png
Pohled na finální vrstvu Triflex Cryl Finish 209 trvale chránící železobetonovou konstrukci.

Výhody izolačního systému Triflex ProDetail

Spolehlivé izolování složitých detailů

Překlenování staticky i dynamicky namáhaných trhlin a spár

Přilnavost na téměř všech površích

Trvalá těsnost 

Celistvost, estetika

Krátké doby uzavření díky rychlému vytvrzení
Odolnost vůči povětrnostním vlivům, agresivním látkám a UV záření 
 Vypracováno společně s firmou Triflex GmbH & Co. KG a Ing. Markem Novotným, Ph.D., AWAL s.r.o.