Nové normy 03/17

/autor: /
Dne 8. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2017. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13165+A2 (72 7204)

kat.č. 501537
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyurethanové pěny (PU) – Specifikace

Vydání: Březen 2017
S účinností od 2018-03-31 se zrušuje
ČSN EN 13165+A1 (72 7204)
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyurethanové pěny (PU) – Specifikace; Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13165+A2 (72 7204)
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyurethanové pěny (PU) – Specifikace; Vyhlášena: Prosinec 2016

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166+A2
(72 7205)
kat.č. 501535
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické
pěny (PF) – Specifikace
Vydání: Březen 2017
S účinností od 2018-03-31 se zrušuje
ČSN EN 13166+A1 (72 7205)
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické
pěny (PF) – Specifikace; Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13166+A2 (72 7205)
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické
pěny (PF) – Specifikace; Vyhlášena: Prosinec 2016

ČSN EN ISO 16283-3
(73 0511)
kat.č. 501642
Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ –
Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů; (idt ISO 16283-3:2016)

Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 16283-3 (73 0511)
Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ –
Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů; Vyhlášena: Srpen 2016

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13165+A1
(72 7204)

kat.č. 501538
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyurethanové pěny (PU) – Specifikace

Vydání: Květen 2016
Změna Z2
Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Prosinec 2016

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166+A1
(72 7205)

kat.č. 501536
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické
pěny (PF) – Specifikace

Vydání: Květen 2016
Změna Z2
Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Prosinec 2016

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0532
kat.č. 501643
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností
stavebních výrobků – Požadavky

Vydání: Únor 2010
Změna Z3
Vydání: Březen 2017
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z2; Vydání: Říjen 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0580-1
kat.č. 501902
Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
Vydání: Červen 200
Změna Z2
Vydání: Březen 2017

Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 12572
(73 0547)

kat.č. 501396
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení
propustnosti vodní páry – Misková metoda
; EN ISO 12572:2016; ISO 12572:2016

Platí od 2017-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 12572 (73 0547)
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní
páry; Vydání: Červenec 2002

Podrobnosti z ÚNMZ