Tepelná ochrana budov 2017

/autor: /
Dovolujeme si Vás upozornit na 19. ročník mezinárodní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017 s podtitulem Quo vadis tepelná ochrana budov. Záštitu nad konferencí převzal Arpád Érsek ministr
Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenské republiky.

Konference se bude konat 25. – 26. května 2017 ve Vysokých Tatrách na Štrbském Plese v hotelu Patria.

V současné době právě probíhá přihlášení účastníků konference.

Tematické okruhy konference:

 • Právní a technické předpisy související s tepelnou
  ochranou a energetickou hospodárností
  budov
 • Stavební materiály a stavební konstrukce
  zabezpečující snižování spotřeby
  tepla na topení a chlazení
 • Výpočtové a měřící metody, aplikace
  druhé generace technických norem souvisejících
  s energetickou hospodárností
  budov
 • Dobré příklady navrhování a zhotovení
  budov směřujících k budovám s téměř
  nulovou spotřebou energie
Každý tematický okruh bude obsahovat přednášky přednesené v hlavním odborném programu,vystoupení mladých vědeckých pracovníků, diskusní fórum, přednášky zveřejněné ve sborníku a posterovou sekci.
Program doplňují firemní prezentace,výstava a společenský program.
tepelna-ochrana-budov-2015.jpg
Ilustrační foto z konference TOB 2015. (zdroj: SSt VTS)

Jménem pořadatelů, kterými jsou Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., ŠÁLA-MODI, Česká republika, Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu slovenských vedecko -technických společnosti, Vás jako mediální partner srdečně na konferenci zveme.

Pro jednodušší přihlášení je možné si přímo zde stáhnout pozvánku s programem a přihlášku na konferenci Tepelná ochrana budov 2017.