Vzpomínka na konferenci Izolace 2017

/autor: /
Každá konference každý rok má jiné parametry, pokaždé je to jinak. Nikdy a nic se neopakuje, což je velmi pozitivní. To, co se opakuje, je, že máme neustále chuť pokračovat a hledat témata, o kterých by se dalo s úspěchem diskutovat a prezentovat je.

To opakování nemůžeme vztáhnout na naše reálné stavebnictví, kde se vady a poruchy vyskytují do zblnutí duše i těla. Bohužel, v rámci konference to také zaznělo, že není historická paměť a proto se opakují případy, které již zde byly, které bylo nutno řešit již v minulosti.

Neustálou chybou je absolutní šetření, tj. hledání nejnižší ceny za každou cenu. Riziko v tomto případě je mimořádně velké a stává se, že náklady na opravy a starosti s reklamacemi posunují oblast nejnižší ceny do oblasti nejhorší starosti.

V letošním roce byla dominantním tématem konference problematika plochých střech a všeho, co s tím souvisí. Po reakcích, které máme, můžeme konstatovat, že ploché střechy a vše, co s nimi souvisí, je neustále „horké“ téma, i když se kolem této problematiky již napublikovalo a namluvilo mnoho a mnoho.
Kromě vlastních odborných přednášek bylo součástí konference i vyhlášení vítězů Memoriálu Antonína Fajkoše. Již šestým rokem jsou oceňováni studenti vysokých škol stavebního zaměření za svou práci. V letošním roce se do této soutěže přihlásil rekordní počet studentů prakticky ze všech vysokých škol se stavebním zaměřením, které se v České republice vyskytují.

Kromě ocenění mladé generace, kde je jednou z principů tohoto memoriálu popularizace oblasti střech a izolací mezi studenty, bylo v rámci konference předáno i další ocenění. Tímto oceněním je řád zlatého hořáku. V letošním roce jsme měli již třetí promoci tohoto řádu, pro ty, kteří se v průběhu celého svého profesního života zasloužili o rozvoj oboru stavebních izolací správným směrem. Izolace všeho druhu byly, jsou a budou významnou součástí jejich života. Bylo mi tedy mimořádným potěšením předat společně s panem profesorem Jozefem Oláhem řády paní docentce Šárce Šilarové a panu Ing. Záviši Bozděchovi, kteří bezesporu patří mezi významné osobnosti stavebních izolací v České republice.

06.png
Prof. Ing. Jozef Oláh Ph.D., Ing Záviš Bozděch a doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. na konferenci Izolace 2017.

Kromě úvodních přednášek přinášeli přednášející spíše optimistické informace o tom, že umíme něco dalšího, včetně bezporuchových střech. Další a podrobnější informace o obsahu jednotlivých příspěvků a další údaje o konferenci bude a je možné najít na www.izolace.cz  v rubrice Izolace 2017.

Protože zájem o tento ročník konference byl veliký, chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří vážili cestu a poslechli si to, co jsme připravili. Plný sál je vždy velmi motivační a v tuto chvíli jsme již začali připravovat další ročník konference, která se bude konat ve stejném schématu i v roce příštím.
Takže přeji všem čtenářům/posluchačům příjemný a aktivní rok a v roce 2018 se opět setkáme u příležitosti konference Izolace 2018.

Budu velmi rád a vděčen za poznámky/připomínky, které prosím zasílejte na e-mail. Samozřejmě, že za relevantní připomínky se odvděčíme VIP vstupenkou na příštím ročníku.