Nové normy 05/2021

/autor: /

Dne 7. května 2021 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/21) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2021.

VYDANÉ NORMY ČSN

ČSN EN 12697-29 (73 6160)
kat.č. 512290
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles; Vydání: Květen 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-29 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles; Vyhlášena: Prosinec 2020

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680)
kat.č. 511869
Akustika – Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 1: Strategie snižování hluku; EN ISO 11690-1:2020; ISO 11690-1:2020; Platí od 2021-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 1: Strategie snižování hluku; Vydání: Duben 1998

ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680)
kat.č. 511868
Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 2: Opatření ke snižování hluku; EN ISO 11690-2:2020; ISO 11690-2:2020; Platí od 2021-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika – Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními – Část 2: Opatření ke snižování hluku; Vydání: Srpen 1998

ČSN EN 17423 (06 0403)
kat.č. 511875
Energetická náročnost budov – Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 – Obecné zásady, Modul M1-7; EN 17423:2020;
Platí od 2021-06-01

ČSN EN 13141-5 (12 7131)
kat.č. 511736
Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení; EN 13141-5:2020; Platí od 2021-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13141-5 (12 7131) Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení; Vyhlášena: Květen 2005

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16977 (72 7253)
kat.č. 511909
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace+); EN 16977:2020; Platí od 2021-06-01

ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511)
kat.č. 511914
Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace+); EN ISO 12999-1:2020; ISO 12999-1:2020; Platí od 2021-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511) Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace; Vydání: Leden 2015

Zdroj: Věstník ÚNMZ