Rekonstrukce hydroizolací plochých střech vč. detailů, pomocí PUR tekuté membrány

/autor: /,

Níže si můžete přečíst další příspěvek z konference Izolace 2021, tentokráte od pana inženýra Petra Müllera ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ (divize Weber).

Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou dožívajících hydroizolací plochých střech, vyžadujících sanaci. Ukazuje možnost generální rekonstrukce původních izolací, provedených z asfaltových pásů nebo z folií měkčeného pvc. Technologie sanace na bázi polyuretanu je zde představena krok za krokem.
V ČR žije 55 % obyvatel v bytových domech(většina má plochou střechu), průměrný věk bytových domů je 52 let. Životnost pásových izolací se pohybuje pásmu 20-30let u folie z pvc a 35 let u modifikovaných asfaltových pásů. Samozřejmě, závisí také na periodické údržbě, kvalitě výrobku i způsobu provedení. Nicméně z uvedených skutečností je zřejmé, že problematika plné obnovy hydroizolace střech se týká velkého množství objektů.

1. Původní hydroizolace z asfaltových pásů
Delaminace ve spojích i u podkladu, puchýře, praskliny, …to jsou ty nejčastěji a pravidelně se objevující defekty na asfaltových lepenkách v různém rozsahu. Lokálně lze vyspravit tyto závady bitumenovou pastou nebo natavit záplatu z asfaltové lepenky (pokud to kondice původního pásu umožní) a oddálit tak na určitou dobu celkovou rekonstrukci hydroizolace. Pokud je ale zdegradována lepenka na velké části střechy, není takové řešení optimální.
Pro tyto případy je určeno řešení s plošnou dodatečnou izolací z PUR membrány, nanášené za studena pomocí válečku, formou několika na sebe navazujících vrstev s vložením výztužné PES geotextilie s obchodním názvem WEBERDRY PUR SEAL.

1.1 Obnova izolace plochy

Podklad
Elementární podmínkou úspěšné rekonstrukce je stav, respektive příprava podkladu. V případě úpravy pod PUR(polyuretanovou) membránu, jde mimo důkladné očištění, zejména kontrola, zda v poškozených místech a jejich okolí není pod lepenkou voda, nebo mokrá místa. Místa, kde se nachází voda, je nutné rozříznout-otevřít, vodu vysušit a následně tento detail ošetřit vodotěsným PUR povlakem webedry pur detail. Aplikaci provádím plochým štětcem, ve 2vrstvách. Po očištění a odstranění případných mokrých míst, přistoupíme k penetraci s 2komponentním epoxidovým nátěrem weberprim ep2k. Aplikace se provádí rounovým válečkem v jediné vrstvě. Nátěr je transparentní a zajišťuje potřebnou adhezi polyuretanové membrány weberdry pur seal k asfaltové lepence.
Plocha
Po technologické přestávce (6-12hod) od ukončení penetračního nátěru, přistoupíme k provedení izolační pur membrány weberdry pur seal. Membránu nanášíme postupným rozléváním hmoty na asfaltovou lepenku, s okamžitým rozprostíráním válečkem, abychom vytvořili souvislou vrstvu po celé ploše střechy. Tento materiál lze také nanášet strojně formou airless(velké plochy). Do čerstvě nanesené 1.vrstvy vkládáme polyesterovou (PES) netkanou geotextilii weberdry fabric. Geotextilie je 1m široká a je nutné dodržet vzájemné překrytí v jednotlivých pruzích minimálně o 10cm. Následuje technologická přestávka (12-18hod). Po této přestávce naneseme druhou, konečnou vrstvu PUR membrány. Plné zatížení střechy lze doporučit po 7dnech, opatrnou chůzí již po 12hod., od dokončení druhé vrstvy. Takto provedená rekonstrukce bude spolehlivě chránit střešní plášť před povětrností. PUR membrána weberdry pur seal se dodává v šedém odstínu. V případě požadavku na barevné ztvárnění střechy, či jejího komerčního využití(vyšší mechanická zátěž), se provádí ještě tzv. ochranná vrstva s polyuretanovým nátěrem weberdry pur coat (5 barevných odstínů). Aplikace probíhá nátěrem, ve 2vrstvách, pomocí válečku nebo airlessem.

Obr. č. 1 – barevné ztvárnění povrchu PUR membrány s weberdry pur coat

1.2 Obnova izolace konstrukčních detailů

Podklad
U konstrukčních detailů jde zejména o různé druhy prostupů a jejich kontakt s okolní plochou.
Dále o napojení na zeď atiky, či klempířské prvky.
Povrch podkladu se po očištění upravuje penetrací s 2komponentním epoxidovým nátěrem weberprim ep2k. Aplikace se provádí rounovým válečkem v jediné vrstvě. Nátěr se nanáší na lepenku i na materiál prostupu (ocel, hliník, plast, polykarbonát, beton, cihla).
V případě plastu se před penetračním nátěrem provádí jeho očištění povrchu s rozpouštědlovým čističem weberad solv, který povrch nejen vyčistí, ale také otevře strukturu plastu a následná penetrace se k tomuto materiálu lépe ukotví.
Izolace detailu
Napojení střešních světlíků, odvětrání kanalizace, komíny, klimatizační jednotky, hromosvody, spojení s atikou, odvodnění střechy, a další možné prvky.
PUR hydroizolační systém nabízí 2 různé varianty jak řešit detaily napojení těchto prvků na plochu střechy, aby byla mezi nimi zajištěna řízená=bezpečná a dlouhodobě funkční dilatace. 1.varianta – weberdry pur detail, vlákny vyztužený PUR vodotěsný povlak, pro složité detaily střešních konstrukcí.
Aplikace se provádí plochým štětcem, ve 2 vrstvách, s technologickou přestávkou 18-36hod mezi vrstvami.
Následuje izolace plochy s PUR membránou weberdry pur seal, která takto upravený konstrukční detail překryje ve 2 vrstvách.
2.varianta – weberdry fabric, PES netkaná geotextilie, s gramáží 110g/m2. Výztužná textilie se vystřihne do exaktního tvaru, v závislosti, na jaký druh detailu bude použita. Po vystřižení bude zcela nasycena materiálem weberdry pur seal a přiložena na odpovídající konstrukci, která bude těsně před tím opatřena 1vrstvou PUR nátěru weberdry pur seal. Po technologické přestávce 12-18hod., bude nanesena 2.vrstva nátěru weberdry pur seal.
Tato verze se provádí vždy, pokud spotřebitel vyžaduje písemnou garanci životnosti systému 25 let.

2. Původní hydroizolace z folií měkčeného pvc
Největší problém většiny střešních folií aplikovaných v 90letech(tzn., že jim nyní zvoní hrana, s ohledem na jejich předpokládanou životnost), je jejich tvrdnutí, křehnutí, a tím vznikající neschopnost odolávat povětrnostnímu zatížení, zejména v zimním období, kdy dochází k cyklickým rázovým změnám teplotního zatížení. O tom, že příčinou je sublimace nestabilních změkčovadel se ví. K těmto defektům dochází někdy lokálně, jindy plošně. Rekonstrukce izolace v takovém stavu, natavením nové folie již není možná. Možnosti se nabízejí dvě. Kompletní demontáž stávající folie a instalace folie nové nebo aplikace tekuté PUR membrány přímo na stávající (původní) folii.

2.1 Obnova izolace plochy
Podklad
Základní ošetření podkladu se provádí speciálním rozpouštědlovým čistidlem weberad solv, který povrch folie nejen důkladně vyčistí ale současně jej tzv. naleptá, aby došlo k důkladnému spojení s následně aplikovanou PUR membránou weberdry pur seal. S weberad solv pracujeme jako s mopem při vytírání podlahy. Žádné další opatření(penetrace) se již neprovádí. Důležitá je kontrola, zda se v porušených lokalitách a jejich okolí nevyskytuje pod folii voda, nebo mokrá místa, ty jsou pak zdrojem poruch-vzniku puchýřů. Pokud taková najdeme, je nutné folii zde rozříznout, místo otevřít a prostor vysušit. Opravovaný detail pak ošetřit vodotěsným povlakem weberdry pur detail, který nanášíme lokálně pod folii i přes ni.
Plocha
Po technologické přestávce(15min) od ukončení omytí folie s čističem weberad solv, přistoupíme k provedení izolační pur membrány weberdry pur seal. Membránu nanášíme postupným rozléváním hmoty na střešní folii, s okamžitým rozprostíráním válečkem, abychom vytvořili souvislou vrstvu po celé ploše střechy. Tento materiál lze také nanášet strojně formou airless(velké plochy). Do čerstvě nanesené 1.vrstvy vkládáme polyesterovou (PES) netkanou geotextili weberdry fabric. Geotextilie je 1m široká a je nutné dodržet vzájemné překrytí v jednotlivých pruzích minimálně o 10cm. Následuje technologická přestávka (12-18hod). Po této přestávce naneseme druhou, konečnou vrstvu PUR membrány. Plné zatížení střechy lze doporučit po 7dnech, opatrnou chůzí již po 12hod., od dokončení druhé vrstvy. Takto provedená rekonstrukce bude spolehlivě chránit střešní plášť před povětrností. PUR membrána weberdry pur seal se dodává v šedém odstínu. V případě požadavku na barevné ztvárnění střechy, či jejího komerčního využití(vyšší mechanická zátěž), se provádí ještě tzv. ochranná vrstva s polyuretanovým nátěrem weberdry pur coat (5 barevných odstínů). Aplikace probíhá nátěrem, ve 2vrstvách, pomocí válečku nebo airlessem.

Obr. č. 2 – provádění 1.vrstvy PUR membrány webedry pur seal s vkládáním geotextili weberdry fabric

2.2 Obnova izolace konstrukčních detailů
Podklad
U konstrukčních detailů jde zejména o různé druhy prostupů a jejich kontakt s okolní plochou.
Dále o napojení na zeď atiky, či klempířské prvky.
Povrch podkladu se po očištění upravuje penetrací s 2komponentním epoxidovým nátěrem weberprim ep2k. Aplikace se provádí rounovým válečkem v jediné vrstvě. Nátěr se nanáší na lepenku i na materiál prostupu (ocel, hliník, plast, polykarbonát, beton, cihla).
V případě plastu, se před penetračním nátěrem provádí jeho očištění povrchu s rozpouštědlovým čističem weberad solv, který povrch nejen vyčistí ale také otevře strukturu plastu a následná penetrace se k tomuto materiálu lépe ukotví.
Izolace detailu
Napojení střešních světlíků, odvětrání kanalizace, komíny, klimatizační jednotky, hromosvody, spojení s atikou, odvodnění střechy, a další možné prvky.
PUR hydroizolační systém nabízí 2 různé varianty jak řešit detaily napojení těchto prvků na plochu střechy, aby byla mezi nimi zajištěna řízená=bezpečná a dlouhodobě funkční dilatace. 1.varianta – weberdry pur detail, vlákny vyztužený PUR vodotěsný povlak, pro složité detaily střešních konstrukcí.
Aplikace se provádí plochým štětcem, ve 2 vrstvách, s technologickou přestávkou 18-36hod mezi vrstvami.
Následuje izolace plochy s PUR membránou weberdry pur seal, která takto upravený konstrukční detail překryje ve 2 vrstvách.
2.varianta – weberdry fabric, PES netkaná geotextilie, s gramáží 110g/m2. Výztužná textilie se vystřihne do exaktního tvaru, v závislosti, na jaký druh detailu bude použita. Po vystřižení bude zcela nasycena a přiložena na odpovídající konstrukci, která bude těsně před tím opatřena 1vrstvou PUR nátěru weberdry pur seal. Po technologické přestávce 12-18hod., bude nanesena 2.vrstva nátěru weberdry pur seal.
Tato verze se provádí vždy, pokud spotřebitel vyžaduje písemnou garanci životnosti systému 25 let.

Obr. č. 3 – provedení detailu napojení izolace odvětrávacího potrubí pomocí geotextilie weberdry fabric

Obr. č. 4 – detail napojení atiky s weberdry pur seal+geotextilie weberdry fabric

Obr. č. 5 – dokončená rekonstrukce střechy, 2 vrstvy weberdry pur seal + geotextilie weberdry fabric.
Podklad = folie z měkčeného pvc.

3. Závěr
Uživatelské vlastnosti této PUR technologie, jako např. průtažnost do přetržení 900%, přídržnost k podkladu 2N/mm2, odolnost větru >50kP, teplotní zatížení do +90ºC či odolnost tlakové vodě do 1m vod. sloupce/24hod, nabízí spotřebiteli spolehlivou technologii pro celkovou rekonstrukci nejen střech plochých ≤5º ale i částečně šikmých, do sklonu 30º.
Na uvedenou PUR technologii weberdry pur SEAL, poskytuje společnost Weber garanci životnosti 25 let.

Podrobné technické podklady k uvedené tematice naleznete zde:
https://weber-panel.cz/projektant/technicke-podklady_ploche-strechy.php resp.
Konstrukční detaily jsou k dispozici zde:
https://weber-panel.cz/projektant/konstrukcni-detaily.php

Obchodní informace na www.cz.weber

divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Radiová 3, Praha 102 00

petr.muller@weber-terranova.cz