Přerušení tepelného mostu v místě atiky

/autor: /, , , ,

Posledním příspěvkem, který zazněl na online konferenci Izolace 2021, je „Přerušení tepelného mostu v místě atiky“ pana inženýra Ondřeje Witteka a pana inženýra Jiřího Mrkvy ze společnosti Schöck – Wittek s.r.o.

Prezentace se zaměřuje na problém vznikajícího tepelného mostu u atik, říms, předsazených parapetů a krátkých konzol a jeho řešení pomocí produktu Schöck Isokorb®. Součástí produktové řady je prvek Schöck Isokorb® XT/T typ A, což je prvek určený právě pro efektivní řešení těchto detailů. Namísto pracného obalování je možné provést oddělení těchto konstrukcí přímo ve spoji předmětné konstrukce se stropní deskou. Výhodou tohoto řešení je prvek certifikovaný pro použití i u pasivních domů, možnost vytvářet prvky z pohledového betonu, větší půdorysná plocha teras a v neposlední řadě také zjednodušení samotného detailu napojení atiky.

Přerušení tepelného mostu v místě atiky