Nové normy 09/13

/autor: /

Dne 6. září bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/13) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října
2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 6393 (27 7964)
kat.č. 93903
Stroje pro
zemní práce – Určování hladiny akustického výkonu – Podmínky stacionární
zkoušky*)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6393
(01 1658) Akustika – Měření vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce –
Podmínky stacionární zkoušky; Vydání: Prosinec 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 6394 (27 7965)
kat.č. 93904
Stroje pro
zemní práce – Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy
– Podmínky stacionární zkoušky*)

Vydání: Září 2013
Jejím vydáním
se zrušuje ČSN ISO 6394 (01 1659) Akustika – Měření hluku vyzařovaného stroji
pro zemní práce na stanovišti obsluhy – Podmínky stacionární zkoušky; Vydání:
Prosinec 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 6395 (27 7966)
kat.č. 93905
Stroje pro
zemní práce – Určování hladiny akustického výkonu – Podmínky dynamické
zkoušky*)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 6395
+ Amd. 1 (01 1660) Akustika – Měření vnějšího hluku vyzařovaného stroji pro
zemní práce – Podmínky dynamické zkoušky; Vydání: Prosinec 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 6396 (27 7967)
kat.č. 93906
Stroje pro
zemní práce – Určování hladiny emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy
– Podmínky dynamické zkoušky*)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN ISO 6396 (01 1661) Akustika. Měření hluku šířeného vzduchem
vyzařovaného stroji pro zemní práce. Místo obsluhy. Podmínky dynamické zkoušky;
Vydání: Leden 1995
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16276 (36 0452)
kat.č. 93883
Nouzové
osvětlení v tunelech pozemních komunikací
Vydání: Září 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 822 (72 7041)
kat.č.
93710
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
délky a šířky
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
822 (72 7041) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
délky a šířky;
Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 823 (72 7042)
kat.č.
93711
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
tloušťky
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 823
(72 7042) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
tloušťky; Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 824 (72 7043)
kat.č.
93712
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
pravoúhlosti
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
824 (72 7043) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
pravoúhlosti; Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 825 (72 7044)
kat.č.
93713
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
rovinnosti
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 825
(72 7044) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
rovinnosti;
Vydání: Prosinec 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 826 (72 7045)
kat.č.
93714
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška
tlakem

Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 826 (72
7045) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška
tlakem;
Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1602 (72 7046)
kat.č.
93715
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
objemové hmotnosti
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN
EN 1602 (72 7046) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení objemové
hmotnosti; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1603 (72 7047)
kat.č.
93716
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní
vlhkost)
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1603
(72 7047) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50 % relativní
vlhkosti); Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1604 (72 7048)
kat.č.
93717
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních
podmínek
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1604
(72 7048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek; Vydání:
Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1605 (72 7049)
kat.č.
93718
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních
podmínkách

Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1605
(72 7049) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách; Vydání:
Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1606 (72 7050)
kat.č.
93719
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
dotvarování tlakem
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN
EN 1606 (72 7050) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení dotvarování tlakem; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1607 (72 7051)
kat.č.
93720
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
Vydání: Září 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve
stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky; Vydání: Červen
1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1608 (72 7052)
kat.č.
93721
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
pevnosti v tahu v rovině desk
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 1608 (72 7052) Tepelněizolační výrobky pro použití ve
stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky; Vydání: Červen
1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1609 (72 7053)
kat.č.
93722
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
Vydání: Září
2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelněizolační výrobky
pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé
nasákavosti při částečném
ponoření; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12085 (72 7054)
kat.č.
93723
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
lineárních rozměrů zkušebních těles
Vydání: Září 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 12085 (72 7054) Tepelněizolační výrobky pro použití ve
stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních vzorků; Vydání: Červenec
1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12086 (72 7055)
kat.č.
93724
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
propustnosti vodní páry
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 12086 (72 7055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve
stavebnictví – Stanovení propustnosti pro vodní páru; Vydání: Červenec
1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12087 (72 7056)
kat.č.
93725
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
dlouhodobé nasákavosti při ponoření
Vydání: Září 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 12087 (72 7056) Tepelněizolační výrobky pro použití ve
stavebnictví – Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření; Vydání: Červenec
1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12088 (72 7057)
kat.č.
93726
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
dlouhodobé navlhavosti při difuzi
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním
se zrušuje ČSN EN 12088 (72 7057) Tepelněizolační výrobky pro použití ve
stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi; Vydání: Červenec
1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12089 (72 7058)
kat.č.
93727
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška
ohybem

Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12089
(72 7058) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška
ohybem;
Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12090 (72 7059)
kat.č.
93728
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška
smykem

Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12090
(72 7059) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška
smykem;
Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12091 (72 7060)
kat.č.
93729
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
Vydání: Září
2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12091 (72 7060) Tepelněizolační výrobky
pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a
rozmrazování; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12430 (72 7062)
kat.č.
93730
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
odolnosti při bodovém zatížení
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 12430 (72 7062) Tepelněizolační výrobky pro použití ve
stavebnictví – Stanovení odolnosti při bodovém zatížení; Vydání: Srpen
1999
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12431 (72 7063)
kat.č.
93731
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení
tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
Vydání: Září
2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12431 (72 7063) Tepelněizolační výrobky
pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí
podlahy; Vydání: Srpen 1999
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 502 (74 7710)
kat.č. 93507
Střešní
výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z
korozivzdorného ocelového plechu
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním
se zrušuje ČSN EN 502 (74 7710) Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky
pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu; Vydání:
Listopad 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 505 (74 7712)
kat.č. 93508
Střešní
výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z
ocelového plechu
Vydání: Září 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN
EN 505 (74 7712) Střešní výrobky pro plechové krytiny – Podmínky pro celoplošně
podepřené krytiny z ocelového plechu; Vydání: Listopad 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím
originálu.

zdroj: Věstník
ÚNMZ