Nové normy 1/2019

/autor: /

Dne 8. ledna 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 (33 0419)
kat.č. 506513
Koordinace izolace – Část 2: Směrnice pro použití; (idt IEC 60071-2:2018);
Vydání: Leden 2019
S účinností od 2021-04-20 se zrušuje ČSN EN 60071-2 (33 0419) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití;
Vydání: Prosinec 2000

ČSN EN 13467 (72 7212)
kat.č. 506530
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí;
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13467 (72 7212) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí;
Vyhlášena: Červenec 2018
Věstník č. 1/2019

ČSN EN 1366-11 (73 0857)
kat.č. 506443
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany
kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru; Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1366-11 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN 13381-9 (73 0858)
kat.č. 506464
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních
prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině;
Vydání: Leden 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13381-9 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině; Vyhlášena: Říjen 2015

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60071-2 (33 0419)
kat.č. 506514
Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití;
Vydání: Prosinec 2000
Změna Z1; Vydání: Leden 2019

OPRAVY ČSN

ČSN 74 6077
kat.č. 506727
Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování; Vydání: Leden 2018
Oprava 1; Vydání: Leden 2019 (Oprava je vydána tiskem)