Nové normy 10/13

/autor: /

Dne 8. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/13) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu
2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 539-2 (72 2682)
kat.č. 93925
Pálené
střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení fyzikálních charakteristik – Část
2: Zkouška mrazuvzdornosti

Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 539-2 (72 2682) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny –
Stanovení fyzikálních charakteristik – Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti; Vydání:
Říjen 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15501 (72 7243)
kat.č.
93991
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové
instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a
exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace

Vydání: Říjen
2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1109 (72 7633)
kat.č.
93924
Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci
střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot
Vydání: Říjen
2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolační pásy a
fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých
teplot; Vydání: Září 2000
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12311-2 (72 7637)
kat.č.
93870
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tahových vlastností –
Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12311-2
(72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tahových vlastností – Část 2:
Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Říjen
2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12316-2 (72 7638)
kat.č.
93871
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti
odlupování ve spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12316-2
(72 7638) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti odlupování ve
spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech;
Vydání: Květen 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 495-5 (72 7645)
kat.č.
93873
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení ohebnosti za nízkých
teplot – Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech
Vydání: Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 495-5
(72 7645) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot –
Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Srpen
2001
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1844 (72 7651)
kat.č.
93872
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti ozonu –
Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Vydání:
Říjen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1844 (72 7651) Hydroizolační pásy
a fólie – Stanovení odolnosti proti ozonu – Plastové a pryžové pásy a fólie pro
hydroizolaci střech; Vydání: Prosinec 2001
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník
ÚNMZ