Poruchy šikmých střech

/autor: /

Tématem, které je prakticky bezbřehé jsou poruchy šikmých střech. Lze říci,
že pestrost možností je možná i větší než u poruch plochých střech. U šikmých
střech lze očekávat poruchy nosných konstrukcí, krovů a jejich částí. Tak jak je
patrné na tomto obrázku je výrazná hniloba nosných konstrukcí, pozednic, krokví.
Jejich důsledkem pak může být statická destrukce krovu.

Samozřejmě, že velmi nebezpečná situace je, když se v těchto konstrukcích
objeví dřevokazné houby, kdy zejména dřevomorka je naprosto destruktivní prvkem
a vlastně koncem mnoha dřevěných konstrukcí. Nejvýznamnější příčinou těchto
poruch je absence údržby, nebo neschopnost se dohodnout v rámci vlastnických
struktur na nutných opravách.

Jednotlivé části šikmých střešních konstrukcí poskytují také velmi pestré
možnosti poruch a to od výrobních, až po velmi sofistikované poruchy stavebně
fyzikálního charakteru. Není problém najít krytiny, které se vykazují
patologické jevy jako následující typ krytiny a to nekvalitní asfaltové šindele.

Ty nejméně kvalitní mají vložku na bázi celulózy a krásně se jim zvedají
rohy, tedy velmi charakteristická porucha. Důvodem je právě nasákavá vložka,
jejíž cyklus nasávání a vysychání právě způsobuje toto charakteristické zvedání
rohů. Samozřejmě, že toto cyklické namáhání končí destrukcí jednotlivých šablon
a jejich vypadávání. Tento nepěkný konec je nutné očekávat tak do 15 let po
položení. Jedná se samozřejmě o ty nejlevnější asfaltové šindele, které se k nám
dostávaly jako cenový hit a podle toho také dopadly. Obvyklé šindele od
tradičních výrobců těmito neduhy netrpí.

Samozřejmě, že u krytiny je možné najít i svérázné improvizační metody oprav,
tedy pokusy o to, aby se krytina nerozpadla a to například jak je uvedeno na
následujícím obrázku, kdy netěsnosti jsou dopěněny montážní PUR pěnou, která
nahrazuje v tomto případě nejen kusy krytiny ale i klempířské prvky.

Polyuretany jsou velmi důležitým prvkem pro stavebnictví a zejména střešní
pláště. Jejich použití pro ploché pláště není nijak unikátní. To, že se pěnové
polyuretany používají i jako součást krytiny pro šikmé střechy v této podobě je
ale na pováženou.

Nejen u tvrdé krytiny lze najít bizarnosti provádění a oprav. U šindelů je
možné najít také dechberoucí příklady provedení detailů. Náhrada klempířských
prvků asfaltovými šindeli na následujícím obrázku je také obraz české
improvizace.

Opravdu na takovém konstrukčním řešení, včetně komínu, je možno oči nechat.
V tomto případě byly použity kvalitnější šindele, ale kvalitě střechy to stejně
moc nepomohlo.

Dalším příkladem kvalitní krytiny jsou tyto vláknocementové šablony. Kromě
toho, že tento snímek byl pořízen v podhorské oblasti, není možné vyloučit
destrukci takovýchto střešních plášťů ani v nížinách.

V každém případě tyto šablony, resp. jejich výztužné vložky byly nasákavé a
to je základní příčinou poruchy, destrukce šablon, tak jak jsou zde uvedeny.
Opět v současné době se zlepšením výroby se tyto poruchy výrazně potlačily a
vyskytují se jen marginálně.

Další oblastí jsou podstřešní fólie, tepelné izolace, parotěsné zábrany atd.
Je toho mnoho, co se u šikmých střešních plášťů může porouchat, nebo
nepovést.

Pro konferenci Střechy 2014 jsem si přichystali výrazné množství technických
informací, které jsou důležité pro eliminaci možných poruch šikmých střešních
plášťů a to nejen krytiny, ale zejména zateplení šikmých střešních plášťů, kde
jsou velmi významným činitelem tepelné mosty, které vedou k poruchám šikmých
střešních plášťů.