Nové normy 10/16

/autor: /
Dne 7. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2016. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16703
(73 0514)

kat.č. 500917
Akustika – Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily –
Vzduchová neprůzvučnost

Vydání: Říjen 2016
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16703 (73 0514)
Akustika – Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily –
Vzduchová neprůzvučnost; Vyhlášena: Březen 2016

ČSN EN 13830 ed. 2
(74 7209)

kat.č. 500573
Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
Vydání: Říjen 2016
S účinností od 2017-01-31 se zrušuje
ČSN EN 13830 (74 7209)
Lehké obvodové pláště – Norma výrobku; Vydání: Září 2004
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13830 ed. 2 (74 7209)
Lehké obvodové pláště – Norma výrobku; Vyhlášena: Říjen 2015

ZMĚNY ČSN


ČSN EN 13830
(74 7209)

kat.č. 500731
Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
Vydání: Září 2004
Změna Z2
Vydání: Říjen 2016
Jejím vydáním se zrušuje
Změna Z1; Vydání: Říjen 2015

   


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1253-4
(13 6366)

kat.č. 500514
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 4: Víčka a vtokové mřížky;
EN 1253-4:2016

Platí od 2016-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1253-4 (13 6366)
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 4: Víčka a vtokové mřížky; Vydání: Srpen 2000

ČSN EN 1793-5
(73 7060)

kat.č. 500375
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení
akustických vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristiky – Určení zvukové
odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ; EN 1793-5:2016

Platí od 2016-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P
CEN/TS 1793-5 (73 7060)
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických
vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristiky – Určení zvukové odrazivosti a vzduchové
neprůzvučnosti in situ; Vydání: Srpen 2004