Pozvánka Hydroizolace 2016

/autor: /
Od poslední konference „Hydroizolace a vozovky na mostech“ uplynuly téměř dva roky, a to při dvouletém cyklu jejich konání znamená, že letos nás čeká další, už 25. ročník konference.

Protože však v silničním stavitelství není v posledních letech mnoho novinek či zajímavých projektů, a na druhé straně se obor izolací mostů a inženýrských staveb úzce prolíná s problematikou staveb pozemních – vezměme si například hydroizolace a vozovkové vrstvy na mostech a hydroizolace a povrchové úpravy na provozních střechách, zejména střešních parkovištích. Nebo problematiku hydroizolací kolektorů či železničních podchodů a problematiku hydroizolací podzemních částí budov.

Rozhodli jsme se tedy po oněch 24 ročnících konferencí s úzce specializovanou tematikou rozšířit projednávanou problematiku hydroizolací mostních konstrukcí a dalších inženýrských staveb o shodnou problematiku u staveb pozemních.

Dalším důvodem k rozšíření témat letošní konference je rozšíření spektra konferencí s touto tématikou a uspořádání specializované, pravidelně pořádané konference na téma hydroizolací pozemních staveb v České republice.

Nový název konference tedy zní:

HYDROIZOLACE MOSTŮ, SPODNÍCH a PODZEMNÍCH STAVEB A STŘECH.

Tato konference s novým názvem a s rozšířeným programem, avšak jako přímé pokračovaní cyklu předchozích 24 konferencí „Hydroizolace a vozovky na mostech“ se bude konat ve dnech
8. a 9. 12. 2016 v hotelu Kurdějov v malebné vinařské obci Kurdějov u Hustopečí nedaleko od Brna.

Hlavní témata konference:

  • Současný stav výstavby mostů na dálnicích, silnicích a železnicích.
  • Novinky v oboru mostních izolací, informace o zajímavých stavbách.
  • Informace o řešení aktuálních problémů mostních izolací z posledních let, projednávaných na předchozích konferencích.
  • Hydroizolace spodních a podzemních staveb a mokrých provozů – materiály, technologie.
  • Řešení střešních plášťů.
  • Informace o významných projektech pozemních staveb.
  • Legislativa.
  • Různé.

Součástí programu budou workshopy významných výrobců a dodavatelů, popřípadě individuální jednání pracovních skupin, řešících konkrétní problematiku.

Odborní garanti:
Ing. Karel Matějů, CSc. – Izomex,s.r.o.,Brno (mosty a inženýrské stavby)
Ing. Jan Plachý, PhD. – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích (pozemní stavby)

Pořadatel: Izomex, s.r.o.

Generální partner konference: Dehtochema – TN a.s.

Organizační zabezpečení: Ing. Hana Némethová

Stránky konference

Pozvánka