Nové normy 11/15

/autor: /
Dne 6. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2015. 


VYDANÉ ČSN


ČSN EN ISO 1683 (01 1626)

kat.č. 98715
Akustika – Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích; (idt ISO 1683:2015)
Vydání: Listopad 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 1683 (01 1626) Akustika – Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a vibracích; Vydání: Duben 2009 2

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9295 (01 1653)
kat.č. 98746
Akustika – Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními; (idt ISO 9295:2015)

Vydání: Listopad 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 9295 (01 1653) Akustika. Měření vysokofrekvenčního hluku vyzařovaného výpočetní a kancelářskou technikou; Vydání: Prosinec 1993
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN


ČSN ISO 10816-6 (01 1412)
kat.č. 98745
Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 6: Stroje s vratným pohybem s jmenovitým výkonem nad 100 kW
Vydání: Březen 1998
Změna Amd. 1
Vydání: Listopad 2015
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10140-3 (73 0511)
kat.č. 98712
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
Vydání: Duben 2011
Změna A1; (idt ISO 10140-3:2010/Amd.1:2015)
Vydání: Listopad 2015

Podrobnosti z ÚNMZ


Zdroj: Věstník ÚNMZ