Regenerace bytového fondu

/autor: /
Dovolujeme si Vás upozornit na blíží se konání XI. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A VEŘEJNÝCH BUDOV. Konference se uskuteční 1. až 3. prosince tradičně v Hradci Králové.

Tato akce je financována z prostředků státního rozpočtu ČR. Vstup na konferenci je podmíněn registrací, registrovaní návštěvníci neplatí vložné, účast je tedy zdarma.
Uzávěrka přihlášek k účasti je již za týden, v pátek 27.11. 2015
přednášky zařazené do programu se budou zabývat především těmito tématickými okruhy:
  • změny legislativy v posuzování stavebních výrobků a komponentů – implementace směrnic EU do legislativy ČR
  • dosažení nízkoenergetického standardu při výstavbě a rekonstrukcích veřejných a bytových staveb
  • financování a dotační tituly (IPRM, Nová zelená úsporám, OPŽP)
  • novinky a vývoj v segmentu stavebních materiálů a systémů snižujících energetickou náročnost
  • rizika při zásahu do nosných konstrukcí
  • výstavba a regenerace budov z hlediska udržitelného stavění
  • zkušenosti s projektovou přípravou a realizací staveb
  • zkušenosti z užívání nízkoenergetických budov

Celý program a bližší informace o konferenci, naleznete na webu konference (zobrazí se kliknutím ZDE)

Zdroj: www.regeneracebytovehofondu.cz