Nové prezentace v sekci VÝUKA – vady a poruchy plochých střech

/autor: /

Už dávno začal nový semestr. A nový semestr si žádá nové prezentace. Za rok se totiž stalo mnohé, co je vhodné zaznamenat a implementovat do přednášek. To jsem také udělal a nyní budu postupně přednášky v této sekci inovovat.

Zvláště bych chtěl upozornit na problematiku technického zařízení na střechách, které velmi často tvoří prakticky nepřekonatelnou překážku pro rekonstrukce izolačního souvrství.

Obr. č.  1 – Osazení TZB na střechách (ilustrační obrázek)

Kromě toho obsahuje tato prezentace souhrn informací o vadách a poruchách plochých střešních plášťů, a to zejména z hlediska vodotěsných izolací a jejich degradace, včetně identifikace tohoto procesu.

Dnes jsem přidal první prezentaci – s názvem PS V – Ploché střechy – vady a poruchy (2021). V následujícím období budu přidávat další, které budou mapovat celý obalový plášť staveb, a to včetně provozních vrstev střešních plášťů.