Odvodnění provozních střech s pojistnou hydroizolací

/autor: /

Anotace:

Nutnost samostatného odvodnění pojistné hydroizolace, nebo vhodnost kontroly vodotěsnosti plochého střešního pláště. Prioritně je to vhodné u provozních střešních plášťů.

 

V nové ČSN 73 1901 – Navrhování střech je jeden velmi významný bod, který se týká odvodnění, a to odvodnění pojistné hydroizolace. V této normě je striktně definováno, za jakých podmínek je možné považovat parotěsnou zábranu za trvalou pojistnou hydroizolaci. Viz také ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 3 – Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Termíny a definice – IZOLACE.cz.

Kromě vyspádování této vrstvy, resp. korektní a vodotěsné provedení věch konstrukčních detailů je nutné, aby takováto vrstva byla samostatně odvodněna. Přičemž dvoustupňové vpusti tento účel nesplňují, protože jsou obvykle mezi sebou těsněny.

Obr. č.  1 – Systém odvodnění pojistné hydroizolace u ploché střechy

 

Viz také Signalizace defektu střešního pláště | TOPWET.

 

Tento systém umožňuje okamžitou, vizuální kontrolu stavu střešního pláště. To je velmi důležitý moment, pro všechny subjekty, které se kolem střešních plášťů pohybují. V rámci generálního dodavatel je to signál, že je nutné hledat chyby v dodaném díle, pro ostatní je to jasný důkaz, že se střechou není něco v pořádku. Tj. že je nutné reklamovat její stav a vyžadovat, aby byla ve stavu standardním – tj. bez zátoků.

Z tohoto vyplývá, že tento systém kontroly by měl být implementován do všech projektů, které řeší střešní pláště.

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, pojistné, prostup, prostupy opracování, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, prvky, vpusti,