Střechy, zejména provozní – velmi důležitá část architektury a měst obecně.

/autor: /,

Anotace:

Provozní střechy jsou velmi důležité a mnohdy velmi pěkné. Bylo by vhodné, kdyby se provozní střechy staly standardem řešení střešních plášťů, a to zejména ve městech.

Used roofs (walkable, green roof) are becoming more and more important due to the increasing importance of sustainability and CO2 reduction. This trend can be observed especially in cities. In addition to the functional aspect, roofs are also increasingly being viewed from an aesthetic point of view.

Genutzte Dächer (beghbar, Gründach) werden aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Themen Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung immer wichtiger. Dieser Trend ist vor allem in Städten zu beobachten. Neben dem funktionalen Aspekt werden Dächer auch immer mehr unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet.

Městské plochy, které máme k dispozici, by měly být využity odpovědně. Proto je velmi důležité navrhovat a provádět provozní plochy, které umožňují provoz v několika úrovních a brání tak plošnému zabírání dalších a dalších cenných ploch, kterých je ve městech samozřejmě velký nedostatek.

Osobně mám velmi rád střechy, které jsou používány k různým provozním účelům.

Na střechy je možné umístit prakticky jakýkoliv provoz, na Obr. č. 1, jsou střechy španělské Sevilly, kde se na nich vyskytuje velké množství funkcí od hospod až po bazény, fantazii se meze nekladou. Viz také Provozní střechy – hlavní téma konference Izolace 2018 – IZOLACE.cz.

Obr. č.  1 – Provozní střechy ve španělském městě Sevilla – i vykoupat se tam můžeme

Samozřejmě nemůžeme očekávat stejné provozní střechy v Čechách a na Slovensku, ale v každém případě pokusy o využití střech považuji za mimořádně příjemné.

Obr. č.  2 – Pohled na Pražský hrad ze střechy Rudolfina, které je sice pochozí, ale přístup veřejnost tam nemá. Nicméně pohled z této střechy je naprosto fantastický

 

Jedním z příkladů, jak správně využít střešní pláště je nové obchodní centrum Nivy v Bratislavě, ve kterém se nachází i autobusové nádraží. Viz také Zelená strecha | Nivy.

Obr. č.  3 – Procházka po střeše s panem profesorem Jozefem Oláhem

Velmi důležitý je červený atletický koberec, který tvoří běžeckou dráhu kolem celé střechy. No na běhání je to velmi příjemné prostředí. Ne, že bych se při své kondici pustil do běhání, ale je to velmi zajímavá a užitečná idea.

Obr. č.  4 – Šikmá vegetační střecha s mostem

Obr. č.  5 – Šikmá vegetační střecha s mostem

Obr. č.  6 -– Šikmá vegetační střecha s mostem, resp. atrium s pochozí plochou

Provozní střechy, viz také Nové knihy – IZOLACE.cz, jsou velmi důležitou součástí nejen současné architektury, ale měly být i součástí filosofie využití střech jednotlivými investory, protože tyto plochy jsou naprosto nenahraditelné a snadno využitelné. Nesmíme zapomenout, že se nám mění klimatické podmínky a čas používání provozní střech se s klimatickým změnami prodlužuje.

Klíčová slova:

Provozní plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, prostup, prostupy opracování, konstrukční detail, detaily