Poruchy staveb – kotvení krovů, 2. část

/autor: /

Ne vždy však lze provést kotvení do příčných stěn, protože v dispozičním řešení ani nejsou. Pak je možnost ukotvení pomocí šikmých táhel „skrytých“ do jiných konstrukcí (např. zábradlí apod.). Obvykle lze ovšem uplatnit princip železobetonové konstrukce, kde tlak místo betonu přenáší keramika a tahové síly přenáší vložený ocelový prvek.


 


2. část článku Ing. Ivo Petráška si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2011