Hodnocení a návrh úsporných opatření (Energeticko-ekonomická studie)

/autor: /

Chcete uspořit energii?
Neorientujete se v nepřeberném množství možností a nabídek?
Chcete znát reálný efekt úsporných opatření pro konkrétní budovu?
Uvažujete o využití dotace z OPŽP pro snížení nákladů na vytápění?


Pokud jste si alespoň na dvě výše uvedené otázky opověděli kladně, ocitli jste se na správném místě. Právě pro Vás je totiž určena námi nabízená energeticko-ekonomická rozvaha. Jejím základním cílem je zhodnotit možnosti energetických úspor pro daný objekt a to jednak v oblasti zlepšování tepelně technických parametrů jednotlivých částí obálky budovy, případně v oblasti výměny stávajícího zdroje vytápění a úsporách na otopné soustavě.


Úkolem rozvahy je poskytnout investorovi objektivní informace a základní přehled možností, kterými lze v daném případě pro konkrétní objekt dosáhnout úspory energie vedoucí k úspoře nákladů na vytápění. Výsledkem je stanovení všech podstatných kritérií sloužících k zodpovědnému rozhodnutí o dalším postupu například stanovení celkových investičních nákladů na jednotlivá opatření a úspory ročních provozních nákladů. Nedílnou součásti takovéto studie je i stanovení tzv. „vynucených“ opatření spjatých s realizací určité varianty.


Výstup slouží především k rozhodování investora o dalším postupu při správě nemovitého majetku. V případě zájmu je možné energeticko-ekonomickou rozvahu dopracovat v energetický audit či na stanovené závěry navázat projektem úsporných opatření a následnou realizací. Rozvaha může také sloužit jako jeden ze základních podkladů pro rozhodnutí o zpracování dokumentace k žádosti o dotaci z aktuálně vypsané prioritní osy 3 OPŽP.


Od 16.5.2011 je vypsán příjem žádostí prioritní osy 3 Operačního programu Životního prostředí – Udržitelné využívání zdrojů energie. V rámci této osy jsou podporovány projekty na výstavbu nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro přípravu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny a projekty na realizaci úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Celková alokovaná částka je vyhlášena na 1mld Kč. Příjem žádostí bude probíhat do 19.8.2011.


Naše společnost Vám je schopna vyhotovit jak kompletní projektové podklady potřebné pro podání žádosti o dotaci (energetický audit, projektovou dokumentaci, podání žádosti), tak zpracovat rozhodovací energeticko-ekonomickou rozvahu.


V případě zájmu o jakoukoliv spolupráci nás kontaktujte na tepelnatechnika@awal.cz nebo info@awal.czAutor článku: Ing. Kateřina Ullmannová, A.W.A.L. s.r.o.