Poruchy staveb – kotvení krovů, 1. část

/autor: /

V současnosti naprostá většina bytové výstavby využívá prostor pod krovem jako obytné plochy. Vedle finančních důvodů (střecha musí být tak jako tak) hraje nezanedbatelný význam i určité „kouzlo“ obytných podkroví. Bohužel řada architektů se soustředí pouze na tvar krovu a dispozici půdní vestavby. Konstrukční řešení je odkládáno s tím, že na to je ještě dost času.


A někdy se tím ani projektant nezabývá a nechává to na dodavateli (známá věta „… bude součástí prováděcí dokumentace realizační firmy“). A dost často tuto větu jako první čtou až tesaři na stavbě. Architekt totiž předpokládá, že se krovy staví bez problémů již stovky let. Bohužel však již nevnímá skutečnost, že krovy stejného vzhledu nemusí být také konstrukčně shodné.


1. část článku Ing. Ivo Petráška si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2011