Poruchy vodotěsnosti hydroizolací

/autor: /

Poruchy vzniklé nekvalitním, či špatným projektovým řešením, porušením izolací v ploše i v detailech a v neposlední řadě i nekvalitní prací. Poruchy vodotěsnosti tedy lze rozčlenit do několika základních podskupin:


PORUCHY VODOTĚSNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ • volba rizikových technologií;
 • volba neslučitelných materiálů a prvků;
 • volba neproveditelných technických řešení z hlediska technologií, počasí atd.;


  PORUCHY VODOTĚSNOSTI V PLOŠE


 • dožilá vodotěsná izolace (maximální životnost tradičních oxidovaných hydroizolačních povlaků je asi 10 až 15 let);
 • použití materiálů s nedostatečnými technickými vlastnostmi pro danou aplikaci, sjíždění a trhání hydroizolačního povlaku při nadměrných spádech, trhání hydroizolačního povlaku v důsledku objemových změn hydroizolace nebo podkladních vrstev;
 • deformace podkladních vrstev hydroizolačního povlaku;


  PORUCHY VODOTĚSNOSTI V DETAILECH


 • v důsledku rozdílných dilatačních vlastností jednotlivých materiálů a prvků střešního pláště (tato porucha se může projevit jak v ploše, tak i v detailu. V detailech se však tyto dilatační pohyby většinou koncentrují, a tím se stávají rizikovější). Příkladem je napojování titanzinkových klempířských prvků na asfaltové hydroizolační povlaky, kde standardně vznikají poruchy vlivem rozdílných dilatačních vlastností jednotlivých materiálů;
 • způsobené dožilými konstrukčními prvky (zejména klempířskými), bez řádné údržby a nátěrů;
 • v důsledku neslučitelnosti jednotlivých materiálů a prvků střešního pláště;
 • v důsledku nestejné životnosti jednotlivých materiálů a prvků střešního pláště;


  PORUCHY VODOTĚSNOSTI V DŮSLEDKU NEKVALITNÍ PRÁCE IZOLAČNÍ FIRMY


 • nespojené nebo nekvalitně spojené jednotlivé prvky hydroizolačního systému;
 • jednotlivé vrstvy střešního pláště nekvalitně nebo nedostatečně propojené (nedostatek lepidla nebo nedostatečně navařené vrstvy), nedostatečné množství kotvicích prvků;
 • poruchy vodotěsnosti v důsledku porušení hydroizolačního povlaku následnými stavebními pracemi;
 • mechanické poškození hydroizolačního pláště při následných stavebních pracích;
 • neodborné zásahy do střešního pláště při dodělávkách a změnách.

 • Troubles with waterproofing


  Troubles arise from poor quality, bad design, or destruction of the waterproofing membrane


  in the detailed or main areas. Or there is also the very important possibility of poor workmanship.